[Yükleniyor...]

[Yüklenemedi...]

İHL’den Anadolu’ya akın: MEB açıyor veli kaçıyor

8 Eylül 2018
MEB 2017-2018 istatistiklerine göre öğrencilerin tercih etmek zorunda bırakıldıkları imam hatip okulları sayısında yine artış yaşandı. Anadolu imam hatip lisesi sayısı 253, imam hatip ortaokulu sayısı 557 arttı. Genel ortaokul sayısı ve öğrencisi azaldı. Özel okul öğrenci sayısı da artış gösterdi. Liselere geçiş sisteminde 4. nakil dönemi sona erdi. Anadolu liselerinin tamamına yakını doldu. İmam hatip ve meslek liseleri ise kontenjanlarını dolduramadı. İmam hatip yazmak zorunda kalan öğrenciler, kontenjan artırımlarında Anadolu liselerini tercih etti.

Liselere geçiş sisteminde 4. nakil dönemi de sona erdi. Anadolu liselerindeki kontenjan yetmediği için özel okullara ve istemediği türde liselere yerleşen öğrenciler oldu. Yerel yerleştirmede ise Türkiye genelinde Anadolu liselerinin tamamına yakını dolarken, imam hatip ve meslek liseleri ise kontenjanlarını dolduramadı. Açıkta kalmamak için imam hatip ve meslek lisesini yazmak zorunda bırakılan öğrenciler, kontenjan arttırımlarında Anadolu liselerini tercih etti.

Eğitim Sen genel başkanı Feray Aytekin Aydoğan, liseye geçiş sınav sistemi değişikliği ile başlayan tartışmalarda temel olarak 3 başlığın öne çıktığını belirterek, “Bunlar; kamusal eğitimin adım adım terk edilerek eğitimin özelleştirilmesi, sınav sisteminde yapılan değişikliklerle öğrenciye rağmen okullaşma politikası oluşturulması, öğrencilerin fiili olarak meslek lisesi ve imam hatip lisesi öğrencisi haline getirilmesi’’ dedi.

Açıkta kalma kaygısı

Sınav sistemi değişikliğinden kaynaklı öğrencilerin istemedikleri okul türlerine yerleştirilme veya açıkta kalma kaygısı ve özel okullara teşvik uygulamaları nedeniyle 1. yerleştirmede bile 162 bin 109 öğrencinin özel okullara yerleştiğini hatırlatan Aydoğan şunları söyledi:

‘’Merkezi sınavla alan okullara tercih hakkı kazanmasına rağmen yerleşemeyen 309 bin 590 öğrenci ise nakiller sürecinde merkezi sınavla alan okullarda kontenjan arttırımına gidilmediği için özel okullara gitmek veya istemediği okul türlerine yerleşmek zorunda bırakıldı. Dikkat çeken diğer bir nokta ise merkezi sınav ile öğrenci alan okullarda öğrencilerin özel okullara gidiş sürecinin de hızlandığını bizlere göstermektedir. Yalnızca İstanbul’da gün içinde daha önce dolan Kabataş Erkek Lisesi’nde kontenjan 5’e, Atatürk Anadolu Lisesi’nde 8’e, Habire Yahşi Anadolu Lisesi’nde 12’ye, Maltepe Fen Lisesi’ nde 4’e yükselmiştir. Kamusal eğitiminin adım adım terk edilmesinin, özelleştirme politikalarının etkisi sınav sisteminde bir kez daha ortaya çıkmıştır.

[Yükleniyor...]

[Yüklenemedi...]

Yerel yerleştirmede ise Türkiye genelinde Anadolu liselerinin tamamına yakını dolmuş, imam hatip ve meslek liseleri ise kontenjanlarını dolduramamış, kontenjan arttırımlarında da açıkta kalmamak için imam hatip ve meslek lisesini yazmak zorunda bırakılan öğrenciler Anadolu liselerini tercih etmiştir.
Örneğin 3. nakil süreci sonunda Yozgat’ ta 12, Edirne’de 9, Zonguldak’ta 12, Hatay’da 48 Anadolu lisesinin kontenjanlarının tamamı dolmuştur. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan imam hatip liselerinden 3. nakil sonucunda kontenjanlarını tamamen dolduran bir lise dahi yoktur. Yerel yerleştirmede her kontenjan arttırıldığında ise açıkta kalmamak için imam hatip ve meslek lisesini yazmak zorunda bırakılan öğrenciler Anadolu lisesine geçiş yapmaya devam etmişlerdir. Türkiye genelinde merkezi Anadolu liseleri yerine ulaşımı güç olan yerlerde kontenjan arttırımına gidilmesi de yaşatılan soruna bir çözüm olmamıştır.”

MEB 2017-2018 öğretim yılı  istatistiklerini yayımladı: İmam hatip  artışına devam

İmam hatip okullarında okuyan öğrenci sayısı 1 milyon 237 bine ulaştı. Genel ortaokul sayısı 147, öğrenci sayısı ise 61 bin azaldı. İmam hatip ortaokulu sayısı ise bir önceki yıla göre 557, öğrenci sayısı 51 bin 154 arttı. Geçen yıla göre özel ortaokul sayısında 388 öğrenci sayısında 33 bin 13 artış oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2017-2018 öğretim yılı istatistiklerini açıkladı. Verileri 2016-2017 öğretim yılıyla karşılaştıran eğitim uzmanı Alaaddin Dinçer’in dikkat çektiği noktalar şunlar:

  • Özel lise sayısında 371 öğrenci sayısında 45 bin 358 artış gerçekleşti.
  •  Anadolu imam hatip lisesi sayısında 253, öğrenci sayısında 8 bin 290 artış oldu.
  • Anadolu lisesi sayısında 232, öğrenci sayısında 3 bin 913 öğrenci azalma oldu.
  • Meslek teknik anadolu lisesi sayısında 50 okul artışı olurken, öğrenci sayısında 50 bin 75 azalma oldu.
  • Açıöğretim ortaokul ve lise sayısının geçen yıla göre 165 bin 94 azadığı görülüyor. Dördüncü nakil döneminin yeni sona erdiği günlerde istatistiklerin açıklanmış olması açık lise öğrenci sayılarında ki azalmaya ilişkin kafalarda soru işaretleri oluşmasına neden olmaktadır.

DERSLİK BAŞINA  DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI

ÖZEL LİSELER:  Bir dersliğe 12.97 bir öğretmene 8.82 öğrenci 
AKADEMİK ORTAÖĞRETİM:  Bir dersliğe 25.89 bir öğretmene 14.60 öğrenci 
MESLEKİ TEKNİK LİSE:  Bir dersliğe 25.10; bir öğretmene 34 öğrenci 
DİN ÖĞRETİMİ YAPAN LİSE:  Bir dersliğe 15.69 bir öğretmene 12 öğrenci

Okulöncesi düşüyor

Alaaddin Dinçer, istatistiklerle ilgili şu yorumu yaptı:

“İstatistiklere genel olarak bakarsak; okulların rakamlrında geçen yıla göre büyük oynamalar olmasa da özellikle imam hatip ortaokul ve lise okul sayılarında bir artış olduğu görülmektedir. Okullaşma oranları ile derslik sayıları bu yıl okulöncesinde 5 yaş çocuklarının tamamının okullaşmasının zor olacağını göstermektedir. Okulöncesi çağ nüfusunun okullaşma oranlarına 4 yaş çocucukları dahil edildiğinde okullaşma oranlarının daha da gerilediğini görmekteyiz.
Aynı şekilde dersliklerin bu yapım hızıyla devam etmesi durumunda derslik sayılarında bir artış olmasına rağmen ikili eğitimden tekli eğitime geçme hedefi olan 2019-20 eğitim öğretim yılından daha ileri yıllara sarkacağını söylemek mümkündür. Özellikle genel ve imam hatip ortaokullarında ki bir dersliğe düşen öğrenci sayısı oldukça yüksek seviyelerde kalmıştır.”

PAYLAŞIN: