AKP ihaleden kaçırıyor

TEPAV, İhale Kanunu’nda yapılan değişikliklerin çok önemli bir bölümünün siyasi rant yaratma riski doğuracağına vurgu yaptı. Değerlendirmeye göre yasa siyasi iktidarlara yakın sermaye birikimi modeli yaratmanın aracı haline geldi.

25 Şubat 2009 Çarşamba, 07:24

Kamu İhale Yasasında ABye uyum gerekçesiyle yapılan değişikliklerden bir bölümünün AB mevzuatına aykırı olduğu ortaya çıktı. TOBBye bağlı Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) yapılan değişikliklerin çok önemli bir bölümünün siyasi rant riski taşıdığına dikkat çekti.

TEPAV Mali İzleme Grubunca hazırlanan, Kamu İhale Yasasında Yapılan Değişiklikler Ne Anlama Geliyor başlıklı değerlendirme notunda, yasada, doğrudan 17 kanun, dolaylı olarak da (diğer kanunlar yoluyla) 37 kanun değişikliği, toplam 54 yasal düzenleme yoluyla da en az 140 civarında ekleme, değişiklik, istisna getirilmesi hükümlerine müdahale edildiği belirtildi. Kanunun değiştirilmesi aşamasındaki genel gerekçelerden bir tanesinin AB uyum sürecine olumlu biçimde katkıda bulunmak olduğu vurgulanan değerlendirmede, ancak değişikliklerin çok önemli bir bölümünün siyasi rant riski taşıyan unsurlar içerdiğine dikkat çekilerek şöyle devam edildi:

Bu risk, yapılan değişikliklerle daraltılan kapsam maddesi ve genişletilen istisna maddelerinde kendisini gösterse de bunun dışında kalan maddelerle birlikte ihale kanunu günümüzde siyasi iktidarlara yakın bir sermaye birikimi modeli yaratmanın aracı haline gelmiş gibi gözükmektedir. Bu modelin uygulama ayaklarında yerel yönetimler ve yapım işlerinde rol alan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yer aldığı açıktır. Kamusal denetimin zayıflatılarak ihale süreçlerinin kanunun kuruluş felsefesini oluşturan açıklık ve kaliteli rekabet anlayışından uzaklaştırılmasının kamu kaynaklarının rasyonel bir biçimde kamu yararına kullanımında ciddi sıkıntılar yaratacağı çok açıktır. Siyasi rantın bürokratik rant mekanizmasıyla desteklenmesi ve yapılan değişikliklerin içeriği de göz önüne alındığında, ihale sisteminin yolsuzluk ve usulsüzlüklere daha fazla muhatap olma riskinin arttığını ileri sürmek fazla iddialı bir değerlendirme olmayacaktır.