Atamalar yapıldı puan şartı hatırlandı

AKP, OHAL döneminde kaldırdığı hâkim ve savcı adaylığı sınavında 70 puan şartını yeniden getiren yasa teklifini TBMM’ye sundu.

12 Şubat 2019 Salı, 23:01

AKP hazırladığı Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifini, TBMM Başkanlığı’na sundu. 12 maddelik teklifte hâkim adaylığı yazılı sınavında başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan alma şartı tekrar getirilecek. Yazılı sınavından 70 puan alamayanlar başarılı sayılmayacak ve mülakata da çağrılmayacak. 7 Ocak 2019’da 70 puan şartının kaldırılması sonrası iktidar tarafından yargıya yaklaşık 5 bin hâkim ve savcı alınmıştı.

Kamuoyunda “İstinaf” olarak bilinen bölge adliye mahkemelerinin iş yükünü azaltmak ve yargılamaları hızlandırmak amacıyla çift heyet oluşturulması kararı alındı. Teklife göre yeni istinaf dairesi heyetleri Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından oluşturulacak. Yeni heyet başkanı da kurul tarafından belirlenecek.

Cezada duruşmasız indirim
İstinaf incelemesi sırasında yaş, etkin pişmanlık gibi şahsa bağlı indirim sebeplerinin ilk derece mahkeme tarafından yanlış uygulandığı tespit edilirse istinaf dairesi duruşma açmadan indirimlere veya cezasızlığa karar verebilecek. Burada sanığın talebi şartı aranacak.

Mevcut sistemde Yargıtay’ın onama kararları üzerine ceza dosyaları kesinleşiyordu. Bu dosyalar önce istinafa orandan da ilk derece mahkemesine infaz için gönderiliyordu. Teklif, bu kararların infaz sürecini hızlandırmak için doğrudan yerel mahkemeye gönderilmesini öngörüyor. İlgili Yargıtay dairesi kararın bir örneğini sadece bilgi için istinafa gönderecek.

Yerel mahkemece verilen ve istinaf tarafından uygun bulunan kararların Yargıtay tarafından bozulması halinde, bozma kararı önce istinafa daha sonra ilk derece mahkemesine gönderiliyordu. Bu da yargı sürecinin uzamasına neden oluyordu. Teklif ile bu kararlar artık istinaf atlanarak, doğrundan ilk derece mahkemelerine gönderilecek. İlk derece mahkemesinin bozma yönünde verdiği kararlar ise istinafa değil, doğrudan Yargıtay’a temyize gidecek.