Gorillerin sosyal hiyerarşisi

Evrim ağacımızdaki en yakın akrabalarımız olan büyük maymunların (goriller, orangutanlar ve şempanzeler) karmaşık bir sosyal yapıdan yoksun olduklarını düşünülüyordu.
Yayınlanma tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi, 03:00

[Haber görseli] Örneğin şempanzeler, yabancılara karşı saldırgan şekilde küçük gruplar haline yaşarlar. Ancak goril topluluklarının yıllarca izlenmesiyle yapılan bir çalışma, büyük maymunların da, belki de zengin yiyecek kaynaklarından daha iyi faydalanmak için, insanlardakine benzer hiyerarşik bir sosyal yapıya sahip oldukları düşünülüyor. Proceedings of the Royal Society B’de yayımlanan söz konusu çalışma, karmaşık toplumsal yapının, insanlar şempanzelerden ayrıldıktan sonra görece yakın bir zamanda geliştiği görüşüne karşı çıkıyor. Sonuçlara göre, gorillerdeki sosyal yapı, insan topluluklarına benzer şekilde, daha geniş sosyal grupların içine yerleşmiş aile birimleri üzerine kurulu. Araştırmada izlenen gorillerin, yalnızca çekirdek aileleriyle değil, ortalama 13 akrabaları ile de (kuzenler, teyzeler ve büyükbabalar gibi) zaman geçirdikleri görüldü.
Daha da şaşırtıcı olarak, her gorilin, kendileriyle akrabalık bağı bulunmayan ortalama 39 gorille etkileşime girdiği gözlemlendi.

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2019.0681
https://www.sciencemag.org/news/2019/07/gorillas-have-developed-humanlike-social-structure-controversial-study-suggests

A+ A-