Kapat
A+ A-

Türk Metal: MESS uzlaşmaz tutumunu sürdürürse eylemlere başlarız

Türk Metal Sendikası, MESS'in 1 Aralık 2017 günü yapılacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşmaz tutumunu devam ettirirse eylemlere başlayacaklarını açıkladı.
Yayınlanma tarihi: 01 Aralık 2017 Cuma, 12:35

Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulu, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki tutumunu görüşmek için İstanbul'da olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Türk Metal Sendikası tarafından yapılan açıklamada, MESS'in 1 Aralık 2017 günü yapılacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşmaz tutumunu devam ettirmesi halinde eylemlere başlanacağı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulu, 2017 yılında yenilenecek MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde gelinen durumu değerlendirmek ve bundan sonraki süreçte izlenecek stratejiyi belirlemek amacıyla İstanbul’da olağanüstü toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

Başkanlar Kurulumuz, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası MESS’in, müzakereleri devam eden toplu iş sözleşmesinin içeriğine yönelik bazı basın ve yayın organları üzerinden yaptığı açıklamaları değerlendirmiş ve bu açıklamaların, iki sendika arasında var olan sosyal diyalog anlayışına aykırı, çalışma barışını tehdit eden uzlaşmaz bir tutum olduğunun üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşılmasını kararlaştırmıştır.

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında bağıtlanan grup toplu iş sözleşmelerinin, her dönemde kamu sözleşmeleri de dahil, ülkemizde imzalanan diğer bütün sözleşmelerden çok daha fazla anlam ve öneme sahip olduğunu düşünen Başkanlar Kurulumuz, Türk Metal Sendikası ve MESS’e, sözleşme ve müzakere tarafları olarak herkesten daha fazla görev ve sorumluluk sahibi olduklarını belirtmektedir.

Türk Metal Sendikası, bu sorumluluğun bilinciyle, sadece MESS ile değil tüm muhataplarıyla kurduğu ilişkilerde sosyal diyalog ve çalışma barışı kültürünün egemen olması için çaba harcamakta, her zaman ve her yerde muhataplarına saygılı bir dil ve üslup kullanmaya özen göstermektedir.

Başkanlar Kurulumuz aynı özeni, 5 Ekim 2017’de başlayan 2017 Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerinde de göstermektedir. Daha müzakereler başlamadan Genel Başkanımızın başkanlığında bir heyetle MESS ziyaret edilmiş, muhataplarımıza taslağımızın ve taleplerimizin dayanak noktaları aktarılmıştır. Görüşmede, Türk Metal Sendikası’nın ileri sürdüğü gerekçeler ve mevcut durum tabloları, MESS tarafından da genel kabul görmüştür.

Ancak Türk Metal Sendikası’nın bu duyarlı yaklaşımı karşısında, ne yazık ki muhatabımız olan MESS, bazı basın-yayın kuruluşları aracılığıyla taleplerimize karşı kırmızı çizgiler ilan etmiştir. Hiçbir makul ve mantıklı gerekçesi olmayan bu açıklamalar, sözleşme masasında değil, televizyon ekranlarında ve gazete sayfalarında dile getirilmiştir.

Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulu, sergilenen bu uzlaşmaz tutum ve tercih edilen yöntemin, iş barışı ve endüstriyel ilişkiler dengesini tehdit eden nitelikte olduğunu düşünmektedir. Ülkemizin son derece hassas bir dönemden geçtiğini, devletimiz uluslararası alanda birçok baskının altında kaldığını, ülkemizin bir terör tehdidi yaşadığını düşünen Başkanlar Kurulumuz, böyle bir dönemde sergilenen bu yaklaşıma izin verilmemesi gerektiğini ilan etmektedir.

Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulu, üyelerinin sendikamıza emanet ettiği alınterlerine halel getirmemeye, emeğin hak ve özgürlüklerinden ve çalışma yaşamında adaletten taviz vermemeye kararlıdır. Başkanlar Kurulumuz bu mücadeleyi, yüzyılın sözleşmesi olarak ilan ettiğimiz 2017 Grup Toplu İş Sözleşmesi ile taçlandıracaktır.

"SENDİKAMIZIN KIRMIZI ÇİZGİLERİNDEN TAVİZ VERİLMEYECEK"

Basın yayın kuruluşları aracılığıyla yaptığı açıklamayla, üyelerimizin büyük tepkisine neden olan MESS’in ilan ettiği kırmızı çizgilere karşı Sendikamızın da kırmızı çizgileri olduğunu ve bu çizgilerden taviz verilmeyeceğini açıklayan Başkanlar Kurulumuz, MESS’in uzlaşmaz tutum ve yaklaşımına karşı, yasal ve meşru eylemleri ortaya koymaktan çekinmeyeceğini üyelerimize ve kamuoyuna ilan etmektedir.

"MESS TUTUMUNU SÜRDÜRÜRSE EYLEMLER BAŞLAYACAK"

Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulu, 1 Aralık 2017 günü yapılacak toplu iş sözleşmesi müzakeresinde, MESS’in uzlaşmaz tutum ve yaklaşımını devam ettirmesi halinde, en etkili ve yaygın eylemlerin başlayacağını ve bu yasal ve meşru eylemlerin, sonuç alınıncaya kadar artarak devam edeceğini ilan etmektedir.

Her gün bir Cumhuriyet gazetesi alın, aldırın…
Comment disclaimer