A+ A-

Üsküdar meydanındaki projeye 'kültür' şartı

Üsküdar’daki meydan düzenlemesinde müze denetimi şartı.
Yayınlanma tarihi: 7 Ağustos 2018 Salı, 03:44

[Haber görseli]

İstanbul Büyükşehir ve Üsküdar Belediyesi’nin arkeolojik potansiyele sahip alanda yaptığı yıkımın kurul kararıyla durdurulmasını istemesinin ardından bir karar da Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan geldi. Kurul, Hâkimiyet-i Milliye Çarşısı ve Zeminaltı Otopark Projesi kapsamındaki her türlü çalışmanın müze denetiminde sürdürülmesini şart koşarak herhangi bir kültür varlığına rastlanılması durumunda çalışmaların durdurulmasını istedi.

Üsküdar Mimar Sinan Meydan Projesi geçen yıllarda ilçe belediye binasının yıkılmasıyla başladı. Bu süreç kapsamında Bakanlar Kurulu tarafından Mimar Sinan Meydanı Düzenleme Projesi gerekçe gösterilerek Tembel Hacı Mehmet Mahallesi Kasem Çeşme sokağı üzerindeki 12 taşınmaz hakkında acele kamulaştırma kararı çıkarıldı. Bu karar, “Kamulaştırma Kararı’nın 27. maddesine” göre alındı. Yani bu madde “Yurt savunmasında, acil olarak Bakanlar Kurulu’nun karar alacağı durumlarda veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında” uygulanıyor.

‘Acil görev’e çağrısı

Alışveriş merkezi benzeri Hâkimiyet-i Milliye Çarşısı ve Zeminaltı Otoparkı yapılması planlanan arazi Marmaray inşaatı sırasında Roma ya da Erken Bizans dönemine ait kalıntıların çıktığı bölgeye 100 metre uzaklıkta. Bölge sakinleri, Arkeologlar Derneği İstanbul Şube Başkanı Yiğit Ozar ve avukat Onur Cingil koruma kuruluna başvuruda bulunarak kurulun geçen günlerde acil göreve çağırmıştı. Koruma Kurulu’na başvurular üzerine devreye giren Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 6 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu “Korunması gerekli kültür varlıkları komşuluğunda yer alan yapıların kurulun izni olmadan nasıl yıkıldığına dair açıklayıcı bilginin” kendilerine iletilmesini istemişti.
Koruma Bölge Kurulu tüm süreci değerlendirdikten sonra “proje alanında her türlü çalışmanın ilgili müze denetiminde sürdürülmesine ve çalışmalar sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanılması durumunda çalışmaların durdurularak kurula bilgi verilmesine” karar verdi.

Cumhuriyet İMECESİ