Kapat
A+ A-

Temiz hava hak

‘Görünmez katil’ yüzünden, her yıl 6.5 milyon kişi ölüyor.
Yayınlanma tarihi: 02 Ocak 2018 Salı, 20:43

[Haber görseli]

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) “görünmez katil” diye tanımladığı hava kirliliği, dünyada her yıl 6.5 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açıyor.

Türk Toraks Derneği tarafından İstanbul’da düzenlenen “Nefesimiz Tükenmeden: Hava Kirliliği ve Akciğer Sağlığı” başlıklı sempozyumun sonuç bildirgesinde, “doğal afet” olarak adlandırılan aşırı hava olaylarının önemli bir kısmının iklim değişikliğinin sonucu olduğu ve fosil yakıtların kullanımının devamı halinde bu iklim olaylarının sıklık ve şiddetlerinin artacağı konusunda toplumsal duyarlılıkla harekete geçmek gerektiği belirtildi.

Temiz hava solumanın en temel insan hakkı olduğunun vurgulandığı bildirgede kamusal otoritenin enerji, ulaşım ve kalkınma politikalarını ele alırken insana, çevreye ve doğaya öncelik vermesi gerektiğine dikkat çekildi.

Kömür, petrol ve doğalgaza dayalı enerji sistemlerinin, hem halk sağlığını ciddi bir şekilde tehdit eden hava kirliliğine, hem de dünyanın geleceğini tehdit eden iklim değişikliğine yol açtığına vurgu yapıldı. Bildirgede “Bu bağlamda iklim değişikliği ve hava kirliliği, enerji üretiminde fosil yakıt kullanımından kaynaklanan bir sorunun iki ‘farklı’ yüzüdür” denildi.

Sonuç bildirgesinde hava kirliliğinin, akciğer kanseri, KOAH, astım atakları, çocuklarda akciğer gelişim geriliği, tüberküloz ve akciğer damar hastalıklarına neden olduğu anlatıldı. Türkiye’nin hava kirliliği sınır limitlerinin, WHO’nun sağlık açısından izin verdiği sınır değerlerinin üzerinde olduğuna işaret edildi.

Her gün bir Cumhuriyet gazetesi alın, aldırın…
Comment disclaimer