"Devlet memurları kanunu değiştirilmeli"

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, Hükümetin Devlet Memurları Kanununda yapmak istediği değişikliklerin, memurlara grev ve siyaset hakkı vermeden yakalamasının, güç olacağını ve tasarının bu haliyle eksik kalacağını söyledi.

10 Haziran 2010 Perşembe, 08:39

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, Sendika Genel Merkezinde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelen, mevcut haliyle memurlar açısından da çağdışı görülen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik öngören 23 maddelik kanun tasarısında memurlar ve vatandaş lehine çok olumlu düzenlemelerin bulunduğunu söyledi.

Avcı, Hükümetin Devlet Memurları Kanununda yapmak istediği değişiklikle amaçladığı, kamu hizmetlerinde verimlilik, hız ve kaliteyi, memurlara grev ve siyaset hakkı vermeden yakalamasının geç ve güç olacağını ve tasarının bu haliyle eksik kalacağını ifade etti.
 

Memura siyaset hakkı verilmeli

Kamu görevlilerinin iş güvencesini zaafa uğratan düzenleme maddesinin grev hakkıyla süspanse edilmesi gerektiğini aksi takdirde tasarının yasalaşması durumunda memurların haksızlığa uğramış olacağını savunan Avcı şöyle devam etti:
"Toplu görüşme yerine toplu sözleşme hakkını getirecek olan yeni Anayasayı olumlu karşılamıştık. Daha önce tavsiye kararı olarak görülen Uzlaştırma Kurulu kararlarının kesin karar olarak bağlayıcı olmasını da önemli bir adım olarak gördük. Fakat Toplu Sözleşme hakkının yanında grev ve siyaset hakkının da verilmesi gerektiğine inanıyoruz."

657'de yapılan düzenlemeleri önemsediklerini belirten Avcı, "Bugün memur sendikalarının siyasi partilerin arka bahçesi olarak algılanmasının altında yatan temel nedenin memurlara siyaset hakkının verilmemiş olmasıdır. Siyaset yapamayan memurlar sendika çatısı altında siyaset yapıyor. Sendikacı gömleği giyerek bağlı olduğu ideolojik merkeze hizmet ediyor. Bu takiyye ye son vermek ve sendikaları şeffaflaştırmak adına kamu işçilerine verilen siyaset hakkının aynısını kamu görevlilerine de vermek gerekiyor" diye konuştu.

 

Memurlar siyasete girerse siyasete kalite gelir

Türkiye'nin en birikimli, donanımlı ve aydın kesimini oluşturan memurların, öğretmenlerin, doktorların, mühendislerin siyasete girmesiyle ülke siyasetine seviye ve kalitenin geleceğini savunan Avcı, "Memura siyaset serbestliği verilmesiyle il genel meclis, belediye meclisleri ve siyasi partilerin merkez ve taşra teşkilatları yalnızca esnafın, tüccarın, işçinin, manavın, kasabın ve terzinin etki alanında değil memurlarında etki alanına girecektir. Kaldı ki tüm AB ülkelerinde memurlara verilen bu hakkın ülkemizde de biran önce verilmesi gerekmektedir" dedi.
 

Ücretler eşitlenirse çalışma verimi artar

Kamu görevlilerinin, tek çatıda toplanacak olmasının ve memurların özlük hakları ve maaşlarının eşitlenecek olmasının, eşit işe eşit ücret sisteminin alt yapısını oluşturacak olan bu sistemin kamu çalışanlarının yıllardır beklediği önemli değişiklikler olduğunu belirten Avcı, "Değişiklikle birlikte memurların, maaşı yüksek olan kurumlara geçiş yapmalarının önlenip daha verimli çalışmaları da sağlanacaktır" dedi.

Mevcut sicil düzenlemesi yerine disiplin kuralları uygulanmalı

Düzenleme ile memurlara sicil puanı verilmesi uygulamasının da son bulacak olmasını olumlu bulduklarını söyleyen Avcı şunları kaydetti:
"Bunun yerine getirilecek olan disiplin kuralları uygulamasını daha olumlu buluyoruz. Hamile memurlara gece nöbeti ve vardiya yazılamayacak olması, özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti verilememesi, karısı doğum yapan memura verilen 3 günlük babalık izninin 10 güne çıkarılması, evlilik ve ölüm durumundaki izin hakkının 7 güne yükseltilmesi, işçilerde olduğu gibi memurlara da toplu görüşme priminin verilecek olması, memurların hafta sonu ve tatillerde il dışına çıkmasına izin veren gibi düzenlemeler olumlu değişikliklerdir."