Başbakanlık emriyle RTÜK soruşturulamıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ''İrticayla Mücadele Eylem Planı''nda imzası bulunduğu iddia edilen Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek'in, RTÜK üyeleriyle ilgili suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturmada, Başbakanlığın soruşturma izni vermemesi nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verdi.
Yayınlanma tarihi: 18 Kasım 2009 Çarşamba, 08:41

Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Abbas Özden tarafından verilen kararda, Dursun Çiçek'in, ''kendisi hakkında yayın ilkelerine aykırı olarak bazı televizyon kanallarında aleyhinde yapılan yayınlara yönelik yasal sorumlulukları kapsamında gerekli tedbirleri almadıkları'' iddiasıyla dönemin RTÜK Başkanı ve üyeleri hakkında suç ihbarında bulunduğu anımsatıldı.

Soruşturma izni istemiyle Başbakanlığa başvurulduğu belirtilen kararda, Başbakanlıkça yaptırılan ön inceleme sonunda; yayıncı kuruluşlar tarafından yapılan yayınların, 3984 sayılı Kanun'da yer alan ''yayın ilkelerine'' aykırı bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespit edilmesi hususunda görev ve yetkinin RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı'nda bulunduğu belirtilerek, ihlale yönelik yapılacak tespit ve değerlendirmeler neticesinde düzenlenecek raporlar üzerine RTÜK Başkanlığınca konunun Üst Kurul gündemine taşınması ve Kurul tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından söz konusu raporların karara bağlanması gerektiğinin kaydedildiği aktarıldı.

Ön incelemede; şikayet konusu programların RTÜK İzleme ve Değerlendirme Başkanlığında görevli uzman ve uzman yardımcıları tarafından zamanında incelendiği ve söz konusu programlara ilişkin herhangi bir ihlal tespiti yapılmadığı için bir ihlal raporu düzenlenmediği, şikayet konusu yayınlar hakkında da müşteki Dursun Çiçek tarafından RTÜK'e şikayet başvurusu yapılmadığı gibi ''düzeltme ve cevap hakkı'' kapsamında veya herhangi bir yargı mercisinden RTÜK'e ulaşmış bir yargı kararının da bulunmadığı ifade edildi.

Kararda, Başbakanlıkça, programlarda Çiçek'in kişisel haklarının ve 'yayın ilkelerinin' ihlal edildiğine ilişkin şikayetin, RTÜK İzleme Kurulu gündemine alınmasının mevzuat açısından mümkün olmadığı, bu nedenle RTÜK üyelerinin Kurul gündemine alınmamış bir konuda karar vermemelerinden dolayı görevlerini ihmal ettikleri yönündeki iddianın sübut bulmadığı gerekçesiyle dönemin RTÜK Başkanı ve üyeleri hakkında soruşturma izni verilmediği belirtildi.

''Verilen kararın yerinde olduğu, evrak içeriğine ve olaya uygun düştüğü anlaşıldığından itiraz yoluna gidilmediği'' ifade edilen kararda, soruşturma izni verilmemesi nedeniyle evrakın işlemden kaldırılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.