Sağlık meslek örgütleri alanlara iniyor

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), sağlık alanındaki dernek, sendika ve meslek örgütlerinin 25 Kasım'da toplu sözleşme temel talebi ile yapılacak olan greve katılacaklarını bildirdi.
Yayınlanma tarihi: 20 Kasım 2009 Cuma, 13:32

SES'ten yapılan açıklamada, sağlık çalışanları örgütlerinin 25 Kasım grevini meşru buldukları ve grevde yer alacakları belirtildi. Ayrıca H1N1 domuz gribi salgını nedeniyle kamuoyunda yaşanan panik ortamında sağlık çalışanlarının topluma güven veren bir tutum izlenmesi gerektiği yer aldı. Meslek örgütleriyle ortak hazırlanan bildiride, salgın nedeniyle acil hizmetlerin kaos ortamı haline dönüştüğü belirtilerek, yaratılan panikle Türkiye'de "en acil hastalık"ın grip olduğu söylenildi. Bu durumun ise diğer birçok acil vakanın hizmete ulaşmasını engellediğine dikkat çekildi.

Katkı payı vakaların ağırlaşmasına sebep oluyor

Bildiride, polikliniğe yönlendirilen hastalardan katkı payı istenmesinin hizmete ulaşmayı engellediği belirtilerek, bu durumun vakaların daha da ağırlaşarak başvurularına zemin oluşturduğuna dikkat çekildi. Sağlık Bakanlığı'nın aciller konusunda derhal önlem alması, katkı payı uygulamasını sonlandırması talep edildi. Ayrıca salgının seyrinin aşı tartışmaları ile sınırlandırılmaması gerektiği belirtilerek, bu yaklaşımın ciddi sonuçlar doğurabileceği kaydedildi.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.