KEY tasarısı Meclis'te

Kamuoyunda KEY ödemeleri olarak bilinen Konut Edindirme Yardımı (KEY) sahiplerine ödeme yapılmasına ilişkin kanun tasarısı Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
Yayınlanma tarihi: 20 Kasım 2009 Cuma, 15:53

Tasarıda, daha önce hak sahiplerine ilişkin bilgilerin bankaya bildirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara 8 aylık süre verildiği ve bu sürenin 29 Haziran 2009 tarihinde sona erdiği hatırlatılarak bu sürenin 1 ay daha uzatılması öngörülüyor.

5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun'da değişiklik öngören tasarının gerekçesinde, 22 Mayıs 2007 tarihli kanunla, KEY ödemeleri için ilan edilen listede isimleri yer almayanlar için hak sahipliği ve bu durumda olanlara başvuru süresi tanındığı kaydedildi. Gerekçede başvuru süresinin 29 Haziran 2009 tarihinde dolduğu ancak bazı kurum ve kuruluşlar tarafından derlenen verilerin Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi'ne 8 aylık süre içinde teslim edilemediği belirtilerek, Meclis'e sunulan tasarı ile söz konusu sürenin uzatılarak hak kaybının önlenmesinin amaçlandığı ifade edildi.

4 maddelik tasarıya göre, SGK'nın ilgili birimleri tarafından Hazine'nin hesabına toplu olarak aktarılan tutarlar, devlet hesaplarına kayıtları açısından ana para ve fer'ilerinin ayrımı yapılmaksızın gelir kaydedilecek. Hak sahiplerine ilişkin bilgilerin bildirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara, kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 ay süre verilecek.

Belirlenen sürenin sonuna kadar ilgili kurum ve kuruluşlarca Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi'ne gönderilen listelerde belirlenen hatalı bildirimler, Banka tarafından azami 3 ay içinde ilgili kurumlara düzeltme işlemleri için iade edilecek. Hatalı bildirimlerin düzeltilmesi ile ilgili süre ise 31 Aralık 2010 tarihinde sona erecek. Düzeltmeler neticesinde hazırlanacak son liste ise 31 Mart 2011 tarihine kadar Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na (EGYO) gönderilecek.

Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş tarafından da EGYO'ya bildirilen listeler hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere EGYO tarafından Resmi Gazete'de ilan edilecek. Resmi Gazetede ilan edilen ilk listede yer alan hak sahipleri için yapılan nema hesaplaması neticesinde oluşan yardım tutarına ilk ilanın yapılacağı tarihe kadarki dönem için yüzde 10 artış uygulanacak. İlk ilan tarihinden sonraki listelerde isimleri yer alan hak sahiplerine ise her ilan dönemi için başlangıçtaki yüzde 10 artışa ilave olarak basit usulde yüzde 1,25 artış uygulanacak.

Tasarıda 5664 sayılı kanunda, kayıtları deprem, sel, yangın gibi nedenlerle kaybolan KEY hak sahiplerine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı ve bu hak sahiplerinin KEY ödemelerinden yararlanamadığı da kaydedildi. Tasarıya göre kurum ve kuruluşların yapacakları bildirimlerde, bu durumdaki hak sahiplerinin bilgilerinin anılan sebeplerle kaybolduğuna ilişkin mahkeme kararını eklemeleri ve bu kişilerin çalıştıkları tarihleri bildirmeleri halinde hak sahiplerine KEY ödemesi yapılabilecek.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.