'Yargı, dinlendiğine inanıyor'

AKAM'ın, 440 yargı mensubu ile yaptığı araştırmada, yargı mensuplarının yüzde 80'e yakınının, cep telefonu ile yaptıkları görüşmelerde dinlendiğini düşündüğü ortaya çıktı.
Yayınlanma tarihi: 23 Kasım 2009 Pazartesi, 07:23

AKAM'ın, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Kayseri, Erzurum, Diyarbakır, Samsun ve Adana'da, 112 hakim, 94 savcı ve 234 avukat olmak üzere toplam 440 yargı mensubu ile "dinleme iddialarına" ilişkin yaptığı araştırmada şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Araştırmaya göre, yargı mensuplarının yüzde 73.6'sı ise ev telefonlarından yaptıkları görüşmelerde dinlendiğini düşünüyor. Araştırmada, yargı mensuplarının yüzde 80,3'ü de iş telefonlarından da dinlendiğine inandığı görüşünü ortaya koydu.

Araştırmaya göre, telefonda "mahrem konularınızı konuşurken tedirgin" olanların oranı yüzde 94.2 ile dikkat çekti.

Araştırmaya katılanların yüzde 79.1'i "Cep telefonu görüşmelerinizin dinlendiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna evet yanıtını verirken, katılımcıların yüzde 20.9 ise hayır yanıtı verdi. Araştırmada, "Size karşı ortam dinlemesi yapıldığını düşünüyor musunuz?" sorusuna evet yanıtını verenlerin sayısı yüzde 65.1 olurken, dinlemeye maruz kalmadığına inanlarının sayısı ise 34.9 olarak belirlendi. Yargı mensupların, yüzde 67.8'i dinleme kayıtlarının iktidar partisine servis edildiğine inanırken, yüzde 16.4'i inanmadığını ifade etti. "Fikrim yok" diyenlerin oranı ise yüzde 15.8 olarak gerçekleşti. Muhalefet partilerinin dinlendiğine inananların oranı ise yüzde 71.9.

Telefon dinlemelerin sebebi: Devlet içerisindeki kutuplaşma

Araştırmada, katılımcılara "Telefon dinlemelerinin son dönemde artmasının sebebi sizce nelerdir?" sorusu yöneltildi ve katılımcılardan dört seçenekten birini seçmeleri istendi. Soru üzerine, yargı mensuplarının yüzde 61.3'ü telefon dinlemelerinin son dönemde artmasa sebep olarak, "devlet içersinde kutuplaşma ve kurumların çatışması"nı gösterdi. Katılımcıların 19.7'si dinlemelerin artmasını "muhalifleri sindirme çabası" olarak yorumlarken, yüzde 9.3'ü ise dinlemelerin sebebinin "Devlet içersindeki çok başlılık" olduğunu söyledi. Dinlemeye sebep olarak, "yolsuzluk ve çetelerle mücadele"yi gösterenlerin oranı yüzde 6.1 iken, katılımcıların yüzde 3.6'sı ise "diğer" seçeneğini işaretledi.

Telefon dinlemek özel hayatın gizliliği ilkesine aykırıdır

Yargı mensupları arasında, "Yasal olsa bile telefon dinlemek özel hayatın gizliliği ilkesine aykırıdır' söylemine katılıyor musunuz?" sorusuna "evet katılıyorum" diyenlerin oranı yüzde 92.1 iken, bu oran "katılmıyorum" diyenlerde yüzde 7.9 olarak gözleniyor. Devlet kurumlarının bir birini dinlemesinin doğru bulmayanların oranı ise yüzde 96.3'le dikkat çekiyor. Dinleme kayıtlarının delil sayılmasını doğru bulanların oranı yüzde 24.6 iken, bu oran "doğru bulmayanlar"da ise yüzde 75.4'e kadar çıkıyor.

Katılımcıların, 83.5'i, dinleme kayıtlarının iktidar tarafından medyaya servis edildiği iddialarına katılıyor. Buna katılmayanların oranı ise yüzde 16.5. "Dinleme kayıtlarının medyaya sızdırılmasına karşı ne gibi önlemler alınmalıdır?" sorusuna ise verilen yanıtlar şöyle:
Katılımcıların, yüzde 45.6'sı "sızma varsa Davaya bakan kişilere ceza verilmeli", 42.1'i "her türlü dinleme kaydının yayınlanması yasaklanmalı", 9.3'ü "dinleme yapmak yasaklanmalı ve dinleme kayıtları delil olmaktan çıkarılmalı", yüzde 3'ü ise "diğer" seçeneğini işaretledi.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.