Son Haberler

'Fırtına geçti, en kötü önlendi'

IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn Londra'da düzenlenen İngiliz Sanayi Konfederasyonu yıllık konferansında ekonominin giderek daha iyi konuma geleceğini, ancak hala yüksek ölçüde kırılgan olmayı sürdürdüğünü bildirdi.
Yayınlanma tarihi: 23 Kasım 2009 Pazartesi, 10:09

IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn Londra'da düzenlenen İngiliz Sanayi Konfederasyonu yıllık konferansında yaptığı konuşmada, küresel ekonominin olağanüstü bir ilerleme gerçekleştirerek toparlanmanın başlangıç noktasına geldiğini, fakat şoklara ve ekonomi politikaları alanlarında yanlış adımlara karşı hala yüksek düzeyde kırılgan olduğunu bildirdi. Kahn, küresel toparlanmanın ekonomi politikalarını oluşturanların önümüzdeki aylarda alacakları kararlara bağlı olduğunu, ekonomi yönetimleri için kritik bir anın yaşandığını belirtti.

Strauss-Kahn, "Bugün fırtına geçmiş durumda. En kötü önlendi" ifadesini kullanırken ekonominin istikrarda tutulduğunu, giderek daha iyi konuma geleceğini, ancak hala yüksek ölçüde kırılgan olmayı sürdürdüğünü bildirdi. Ekonomi politikasını oluşturanlara seslenen Kahn, "Karşılaşılan zorluklar büyük. Kriz sırasında herkes ortak bir amaç etrafında birleşmişti. Bu, gelecekte kaybolabilir. Yani önümüzdeki yol daha az açık olacak. Daha becerikli manevra yapmaya ve belki de bir miktar 'aynı gruptan olanlar' gibi düşünmeye gereksinimimiz var" dedi.

Ekonomi politikalarını oluşturanlar için dört ana zorluk

Kahn, ekonomi politikalarını oluşturanlar için dört ana zorluğu, "yardımcı politikalardan çıkış", "yükselen piyasaların sermaye akışlarına adapte olması", "yeni bir küresel büyüme modeli geliştirmek" ve "finansal sektör reformlarının tasarımını yapıp uygulamak" olarak saydı. Çıkış stratejilerine değinen Kahn, sektörlere yardımcı önlemlerin sona ermesinden önce finansal istikrara yönelik açık göstergeler yanında, tüketici talebinde sürdürülebilir bir toparlanmayı beklemenin önemini vurguladı. Dominique Strauss-Kahn, ekonomik önlemlerden genel bir çıkış için "çok erken" olduğunu belirtirken "Çok erken bir çıkışın maliyeti, geç bir çıkıştan daha fazla" dedi. Mali konsolidasyon planlarının, özellikle gelişmiş ekonomilerde yüksek öncelikli olması gerektiğini belirten Kahn, ufuktaki küçük enflasyon işaretleri karşısında, para politikalarının da bir süre daha, sektörlere yardımcı olma işlevini sürdürebileceğini bildirdi.

Çıkış stratejileriyle bağlantılı bir zorluğun da yükselen piyasalara sermaye akışlarının yönetilmesi olduğunu belirten Kahn, "Birçok ülkede, para biriminin değer kazanması ekonomi politikasının anahtar yanıtı olmalıdır. Diğer araçlar arasında, düşük faiz, rezerv biriktirme, daha sıkı maliye politikası ve finansal sektörle ilgili ihtiyatlı önlemler bulunuyor. Kapitalin kontrolü önlem paketinin bir parçası olabilir" dedi.

'Doğru yönde bazı kıpırtılar görebiliyoruz'

Dominique Strauss-Kahn, yeni bir küresel büyüme modeli oluşturma konusunda ise, "ABD'deki hane halklarına dayanan eski büyüme oluşturma paradigması öldü. Sürdürülebilir küresel büyümeye sahip olursak başkaları da yardıma koşma ihtiyacı duyacak. Burada önde gelen adaylar da fazla veren ülkelerdir. Doğru yönde bazı kıpırtılar görebiliyoruz. Çin ve diğer yükselen Asya ekonomileri ihracattan iç talebe doğru kayma gösteriyor. Ancak alınacak yolları var" dedi.

Kahn, finansal sektörü daha istikrarlı bir alan haline getirmek için reformların önemine dikkat çekerken, ekonomi politikalarını oluşturanları, düzenleme-denetleme kuruluşlarının toparlanmayı tehlikeye düşürebilecek yeni ve ağır standartlar aradıkları bir dönemde hala güçsüz biçimde bulunan finansal kurumların yeraldığı finans ortamında risklere karşı uyardı.

A+ A-
Cumhuriyet İMECESİ