Boşanan kadın KEY alacak ama...

Boşanmış kadın memurun KEY alamayacağına yönelik tartışmalara son nokta konuldu. Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamaya göre, eşlerinden ayrılmış kişiler zamanında bildirim yaparak, konut edindirme yardımı alma hakkı elde etmiş olacaklar.

20 Eylül 2008 Cumartesi, 08:50

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, boşanmış kadın memurun KEY alamayacağına yönelik tartışmalara noktayı koydu. 3320 sayılı Memur ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılmasına İlişkin Kanun’un uygulama yönetmeliğini hatırlatan Bakan Şimşek, “Yönetmeliğe göre eşlerin durumunda yardımdan yararlanma şartlarını etkileyecek bir değişiklik olduğu takdirde, eşler durumlarını en geç 15 gün içinde yazılı olarak ilgili Kurum, İşveren veya Sosyal Güvenlik kuruluşlarına bildirmek zorundadır denilmektedir. Bu bağlamda, eşlerinden ayrılmış kişiler zamanında bildirim yaparak, adlarına konut edindirme yardımı yatırılması hususunu kurumlarına bildirmiş iseler, bu kişiler hak sahibi olarak konut edindirme yardımı alma hakkı elde etmiş olacaklardır” dedi.

 

Kadın mağdur olmuyor mu?

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, MHP Bursa Milletvekili Hamit Homriş’in KEY ödemeleri ile ilgili soru önergesini yanıtladı. Homriş, “KEY kesintileri yapılırken evli olan çiftlerden kesilen paralar aile reisi olarak erkeğin hesabına yatırılmıştır. Süreç içerisindeki ayrılan eşlerde KEY ödemelerinin erkeğe yapılması kadın açısından bir haksız ve mağduriyet oluşturmuyor mu?” diye sordu.

Önergeye verdiği yanıtta, 3320 sayılı Memur ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılmasına İlişkin kanunu ve ilgili yönetmeliği hatırlatan Bakan Şimşek, kanunda her ailenin alacağı bir konut için KEY’den yararlanmasını ve söz konusu yardımın da aile reisi adına yapılmasının öngörüldüğünü söyledi. Sözkonusu kanunun uygulama yönetmeliğinin 5’nci maddesinde de “eşlerden her ikisinin de yardıma müstahak olması durumunda yardım yalnız aile reisine yapılır” hükmünün yer aldığını kaydeden Bakan Şimşek, “bu bağlamda, ilgili dönemde eşlerin her ikisinin de yardıma müstehak olması durumunda yardım yalnız aile reisine yapılmıştır” dedi.


Bildirimde bulunanlar alacak

İlgili yönetmeliğinde 5’nci maddesinin son paragrafında ise “eşlerin durumunda yardımdan yararlanma şartlarını etkileyecek bir değişiklik olduğu takdirde, eşler durumlarını en geç 15 gün içinde yazılı olarak ilgili Kurum, İşveren veya Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına bildirmek zorundadır” denildiğini belirten Şimşek şu bilgileri verdi:

“Yardıma müstehak eşlerin ayrılması durumunda, ayrıldıkları tarihten itibaren gerekli bildirimleri yapmaları halinde, kurumları tarafından tekrar adlarına konut edindirme yardımının yatırılması gerektiği ifade edilmiştir. Bu bağlamda, eşlerinden ayrılmış kişiler zamanında bildirim yaparak, adlarına konut edindirme yardımı yatırılması hususunu kurumlarına bildirmiş iseler, bu kişiler hak sahibi olarak konut edindirme yardımı alma hakkı elde etmiş olacaklardır.”