'Türk nakliye sektöründe kota'

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen: ''Türk nakliye sektöründe kota ve vize engelleri, Türk ihraç ürünlerine alınmış tarife dışı engeldir. Bunun başka adı yok''. Tüzmen, söz konusu engellerin açıkça tespit edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Özel sektör, kamu el birliğiyle çalışıp, aynı hedefler doğrultusunda kitlenmeliyiz." dedi.

22 Eylül 2008 Pazartesi, 07:34

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Türk taşımacılık ve lojistik sektörünün sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İhracat sektöründe rekabet üstünlüğünün sürdürülebilmesi için lojistik maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Tüzmen, ''10 yıl önce ticaret hacmimiz bundan 10 kat küçük ve 6 bin kota. Bugün 330 milyar dolara ulaşmış ve bugün itibariyle 131 milyar dolar ihracat ama aynı kota. Bunun kabul edilmesi mümkün değil'' dedi.

Burada hiçbir şekilde ''haklılık'' bulunmadığını ifade eden Tüzmen, bu durumun Türk ürünlerine ve ihracatına engelleme olduğunu belirtti. Tüzmen, söz konusu engellerin açıkça tespit edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
''Eğer biz içinde bulunduğumuz sıkıntıları ihracat sayesinde aşacaksak, ihracatın önündeki engelleri teker teker kaldırmak için bütün arkadaşlar, özel sektör, kamu el birliğiyle çalışıp, aynı hedefler doğrultusunda kitlenmeliyiz. Farklı sesler çıkmamalı, orkestrasyon çok iyi bir şekilde yapılmalı. Aynı hedefe gücümüzün yettiği kadar vurarak, sonucu almalıyız.''

 

Lojistik maliyetleri

Tüzmen, ihracatta çok önemli bir girdi maliyeti olan lojistik maliyetlerinin, her bir ürünün satış fiyatında ortalama yüzde 20 civarında bir paya sahip olduğuna dikkati çekti. Türk firmalarının çok küçük kar marjlarıyla ihracat yaptıkları bir ortamda lojistik maliyetlerinin düşürülmesinin rekabet stratejisinin en önem verilmesi gereken unsuru olduğunu ifade eden Tüzmen, ''İhracat sektöründe rekabet edebilirliği sürdürebilmek için geriye sadece lojistik faaliyetlerin azaltılması kalıyor'' dedi.

 

''Türk ihracatçısına150 milyon dolar ilave yok"

Türkiye'nin dış ticaret taşımalarının yüzde 36'sının, ihracat taşımalarının yüzde 43'ünün karayoluyla yapıldığını anımsatan Tüzmen, karayolu taşımacılığının esneklik ve hız avantajına karşın denizyolu, demiryolu ve kombine taşımacılığa göre maliyetinin yüksek olduğunu söyledi.

Tüzmen, karayolu taşımacılığı sektörünün hızla artan petrol fiyatlarının yanı sıra geçiş belgesi yetersizliği, yüksek geçiş ücretleri, uzun ve zahmetli sürücü vizesi temini sorunları ile yıllardır karşı karşıya olduğunu vurguladı. Özellikle son aylarda en önemli geçiş ülkeleri olan Bulgaristan, Suriye ve İran'ın çeşitli adlar altında geçiş ücretleri aldığına ve Avrupa'ya yönelik diğer güzergah olar ro-ro gemilerinin taşıma ücretlerini artırdığına işaret eden Tüzmen, bunun Türk ihracatçısına getirdiği ilave yükün yıllık 150 milyon dolar olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Tüzmen, Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonunda bu ülkelerin Türk plakalı araçlara karşı olumsuz yaklaşımlarının ortadan kaldırılabilmesi için her türlü önlemin planlandığı ve uygulandığını bildirdi.

Bakan Tüzmen, sorunların çözümü noktasında uluslararası hukuktan doğan hakların sonuna kadar kullanılması ve uzun vadede alternatif güzergah ve taşıma şekillerinin geliştirilmesi süreçlerinin de başlatıldığını söyledi.

 

''İç gümrük kapılarında da vergisiz akaryakıt satışı"

Tüzmen, 2006 yılında bir değişiklikle Türk ihraç ürünleri taşıyan yerli ve yabancı plakalı araçlara yurt dışına çıkarken Bakanlar Kurulunca belirlenmiş sınır kapılarında ÖTV'siz ve KDV'siz satış yapıldığını anımsattı.

Ancak burada, ihracat işlemi gümrük işleminin yapıldığı iç gümrük kapısından başlamış olmasına rağmen, gümrük kapısı ile sınır kapısı arasındaki mesafenin yüksek yurt içi fiyatı ile satın alınmış akaryakıt kullanılarak gerçekleştirildiğine dikkati çeken Tüzmen, şunları söyledi:
''Bu durumda iç bölgelerdeki ihracatçılar ve ihracat yaptığı güzergahtaki sınır kapısına uzak olan ihracatçılar dezavantajlı duruma düşmektedir. Mesela Gaziantep'ten Almanya'ya ihracatta vergisiz akaryakıt ancak Kapıkule'den alınmak zorunda kalınmaktadır. Bu nedenle iç taşıma maliyetlerinin düşürülmesini teminen, Bakanlar Kurulunca belirlenecek iç gümrük kapılarında da vergisiz akaryakıt satışının sağlanması lazım. Bu konuda ilgili yerlere girişimlerimiz oldu.''

Tüzmen, böyle bir düzenlemenin sadece nakliye ve ihracat sektörünün teşvik edilmesine değil, sanayinin ülke içerisinde dengeli bir şekilde yayılmasına da önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

 

''Dış ticaret lojistiği konferansı"

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, lojistik konusundaki hedefler doğrultusunda 14-15 Ekim tarihlerinde Mersin'de, uluslararası düzeyde tanınan bir ''Dış Ticaret Lojistiği Konferansı'' düzenleyeceklerini bildirdi.

Konferansla eş zamanlı olarak ''Lojistik ve Transport Fuarı''nı da gerçekleştireceklerini belirten Tüzmen, ''Bu etkinlikle ülkemizin lojistik açıdan öneminin dünya ülkelerine tanıtılacağı bir platform oluşturulabileceğine inanıyoruz. Türkiye, lojistik konusunda, yattığı yerden para kazanabilecek bir ülke. Tarih ve coğrafya bize bunu sunmuş'' diye konuştu.