Liman özelleştirmelerine devam

Özelleştirme kervanına Bandırma ve Samsun Limanları da katılıyor...Özelleştirme Yüksek Kurulu, Bandırma Limanı’nın 36 yıllık işletme hakkının 175.5 milyon dolar bedelle Çelebi Ortak Girişim Grubu’na, Samsun Limanı’nın 36 yıllık işletme hakkının 125.2 milyon dolar bedelle Ceynak Lojistik’e devredilmesine karar verdi.

23 Eylül 2008 Salı, 07:24

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Bandırma Limanı’nın 36 yıllık işletme hakkının 175.5 milyon dolar bedelle Çelebi Ortak Girişim Grubu’na, Samsun Limanı’nın 36 yıllık işletme hakkının 125.2 milyon dolar bedelle Ceynak Lojistik’e devredilmesine karar verdi.

ÖYK’nın 19 Eylül tarihli kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne (TCDD) ait Bandırma ve Samsun Limanlarının "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmeleri amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından yapılan ihaleler sonucu karara bağlandı. Bandırma Limanı’nın, 175 milyon 500 bin dolar bedelle en yüksek teklifi veren Çelebi Ortak Girişim Grubu’na işletme hakkının devredilmesine, Çelebi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine karar verildi. Çelebi yükümlülüklerini yerine getirmezse, 175 milyon dolar bedelle ikinci teklifi veren Global Liman-Torunlar Ortak Girişim Grubu’na işletme hakkı devredilecek. Bu grup da sözleşme imzalamazsa teminatı gelir kaydedilirken, 166 milyon 200 bin dolar bedelle üçüncü teklifi veren Varyap Varlıbaşlar Yapı Sanayi ve Turizm Yatırımları Ticaret A.Ş.’ne devir yapılacak. Bu şirket de sözleşme imzalamazsa teminatı gelir kaydedilerek, 160 milyon 400 bin dolar bedelle dördüncü teklifi veren IC İçtaş Liman-Gülmar Denizcilik Ortak Girişim Grubu’na işletme hakkı devredilecek. Bu grup da sözleşme imzalamazsa teminatı gelir kaydedilip ihale iptal edilecek.

 

Samsun Limanı Ceynak'a devredilecek

Aynı ÖYK kararı çerçevesinde, Samsun Limanı’nın, 125 milyon 200 bin dolar bedelle en yüksek teklifi veren Ceynak Lojistik ve Ticaret A.Ş.’ne işletme hakkının devredilecek. Ceynak’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminat irat kaydedilecek. Bu durumda, 125 milyon 100 bin dolar bedelle ikinci teklifi veren Türkerler-Kolin Ortak Girişim Grubu’na işletme hakkı devredilecek. Grubun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilecek ve Samsun Limanı’nın özelleştirilmesi ihalesi iptal edilecek.