Ulusal süt konseyi kuruluyor

Süt sektöründe piyasa ve fiyat istikrarının sağlanması için piyasa koşulları göz önünde bulundurularak gerekli çalışmaları yapmak ve tüketici bilincinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla "Ulusal Süt Konseyi" kurulacak. Ayrıca, Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz konuşmasında, konsey bünyesinde Bir ‘Süt Fonu’ kurulmasını önerdi.

23 Eylül 2008 Salı, 14:40

Süt sektöründe piyasa ve fiyat istikrarının sağlanması için piyasa koşulları göz önünde bulundurularak gerekli çalışmaları yapmak ve tüketici bilincinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla “Ulusal Süt Konseyi” kurulacak.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın, “Ulusal Süt Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Konsey sektörle ilgili aldığı kararları, yılda en az bir kez ve ayrıca istenildiğinde Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kuruluna rapor halinde sunacak. Sektörle ilgili gerekli verileri ilgili birimlerden toplayacak, süt sektöründe ve piyasasında ortaya çıkan ulusal veya uluslar arası gelişmeler çerçevesinde strateji belirleyecek, planlar oluşturacak, uygulayacak veya uygulanmasına yardımcı olacak.

Konsey, süt ve ilgili sektörlere ilişkin olarak ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırma, inceleme yapacak ve bunları üyeleriyle ilgili kişi ve kurumlara aktaracak. Ayrıca süt sektöründe piyasa ve fiyat istikrarının sağlanması için piyasa şartları göz önünde bulundurularak gerekli çalışmaları yapacak. Süt ve süt ürünleri üretimi, tüketimi ve ticaretinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunacak. Belirli zamanlarda bölgelere göre sütün maliyetini tespit ederek ilan edecek ve diğer ülkelerde benzeri faaliyetler gösteren kuruluşlarla işbirliği yaparak, gerektiğinde konuyla ilgili uluslar arası kuruluşlara üye olacak. Aynı zamanda AB’ye uyum ve müktesebatın uygulanması için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak.


Sütaş: "Yeni yönetmelikta süt fonu eksik"

Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, “Ulusal Süt Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik”in tarihi bir adım olduğunu belirtirken, yönetmelikte "süt fonu"nun yer almamasını bir eksiklik olarak değerlendirdi. Yılmaz, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ulusal Süt Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe girmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada “Bu yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayınlanmış olması, Türk tarımı, hayvancılığı ve sütçülüğü için tarihi bir adımdır. Bu çabanın bu noktaya varmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu tarihi adımı cesaretle atan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker ile bakanlığın bürokratlarını yürekten kutluyorum” dedi.

Muharrem Yılmaz, yönetmeliğin süt fonu dışında her konuyu kapsadığını ifade etti. Yılmaz açıklamasına şöyle devam etti:

“Anlaşıldığı kadarıyla bu konu Ulusal Süt Konseyi’nin düzenlemesine bırakılmış. Biz en başından beri Türkiye'de süt hammadde fiyatının belirlenmesi ve istikrarın temin edilmesi ve bunun için gerekli kaynakların tahsil edilmesi yetkisinin Ulusal Süt Konseyi’ne verilmesini savunuyoruz. Bu düzenleme, ancak konsey bünyesinde Bir ‘Süt Fonu’ kurulması ile mümkün olur. Süt Fonu için üretici ve sanayiciden yüzde l'er kesinti yapılabilirse Ulusal Süt Konseyi de fiyat istikrarını sağlayacak, düzenleme alımı yapabilecek kaynağa rahatlıkla kavuşabilir. Hatta sanayici olarak biz daha da ileri gidiyor, Türkiye’de çiğ süt fiyatını doğrudan Ulusal Süt Konseyi’nin belirlemesini öneriyoruz ki, kurulacak bir Süt Fonu ile bunu gerçekleştirmek de mümkündür. Böyle bir ortamda hem süt üreticisi düzenli gelire, hem süt sanayicisi fiyatı dalgalanmayan bir hammaddeye kavuşacak, tüketici de ürüne daha hesaplı bir fiyat üzerinden ulaşacaktır.”