Ulusal Süt Konseyi'nin toplanması

SETBİR, Ulusal Süt Konseyi'nden özellikle AB'de yürürlükte olan süt sektörünü düzenleyici sistemleri ve politikaları dikkate alarak, gerekli yasal ve yapısal düzenlemelere hızla başlanmasını bekliyor.

25 Eylül 2008 Perşembe, 09:48

Türkiye, Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR), Ulusal Süt Konseyi'nden özellikle AB'de yürürlükte olan süt sektörünü düzenleyici sistemleri ve politikaları dikkate alarak, gerekli yasal ve yapısal düzenlemelere hızla başlamasının beklendiğini bildirdi.

SETBİR'den yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Süt Konseyi Kuruluş Yönetmeliği'nin, 23 Eylül 2008 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.
Özellikle gelişmiş ülkelerin bir çoğunda "Ulusal Süt Konseyi" veya benzer işlevlere sahip kurumların bulunduğu ve bu konseylerin her birinin kendi ülkelerindeki süt politikalarına yön verdiği aktarılan açıklamada, SETBİR'in kurulacak konseyden özellikle AB'de yürürlükte olan süt sektörünü düzenleyici sistemleri ve politikaları dikkate alarak, gerekli yasal ve yapısal düzenlemelere hızla başlamasını, sanayici, üretici ve toplum yararına öneriler ve çözümler üretmesini beklediği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Konseyin, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile ilgili diğer tüm kesimleri kapsayan bir yapı ile işlevsel ve bürokratik bir kurumun ötesinde olmasını ve bu sayede tüm kesimlerin sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koyabilmesini temenni etmekteyiz. Özellikle orta ve uzun dönemde, uluslararası süt camiası ile ve Uluslararası Süt Federasyonu (IDF) ile Konseyin kuracağı ilişkilerin sektörümüzün gelişmesine katkı sağlamasını beklemekteyiz. SETBİR olarak süt sektörünün tüm paydaşlarını bir çatı altında toplayacak bir oluşum olması nedeniyle bazı eksikliklerine rağmen Konseyin kurulmasına ilişkin yönetmeliğin yayınlanmış olmasını önemli bir adım olarak değerlendirmekteyiz. Kurulacak Konseyin, sağlıklı bir yapıya kavuşturularak, sektörümüz ve dolayısıyla ülkemiz ekonomisi ile halk sağlığının gelişmesi için yürüteceği orta ve uzun dönem çalışmalarının gerek öncüsü gerekse destekçisi olacağımızın altını bir kez daha çiziyoruz."