İstanbul Çevre Düzeni Planı

Trakya Sivil Toplum ve Meslek Odaları Sözcüsü ve Makine Mühendisleri Odası Edirne Şube Başkanı Cumhur Pekdemir, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda, Trakya Bölgesi'ndeki 103 sivil toplum örgütü ve meslek odaları adına düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Çevre Düzeni Planı'nını eleştirdi.

26 Eylül 2008 Cuma, 15:02

Trakya Sivil Toplum ve Meslek Odaları Sözcüsü ve Makine Mühendisleri Odası Edirne Şube Başkanı Cumhur Pekdemir, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda, Trakya Bölgesi'ndeki 103 sivil toplum örgütü ve meslek odaları adına düzenlediği basın toplantısında, Trakya Üniversitesince hazırlanan ve 2004 yılında Çevre ve Orman Bakanlığınca onaylanarak yürürlüğe giren 1/100.000 ölçekli, ''Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı''nın, gerek kapsamı, gerekse yapılış süreci açısından, bölgenin ekolojik değerlerini dikkate alarak koruyan ve Habitat ilkeleri ile bütünleşen, bilimsel yaklaşımla yapıldığını ve tüm kesimlerinin özlem ve istemlerini yansıtmış olması nedeniyle de Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi.

Pekdemir, 2020 yılını ve geleceğin dinamizmini hedef alan mevcut 1/100.000 ölçekli Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı'nın, Trakya Bölgesi'nde sürdürülebilir, yaşanabilir bir çevre yaratılmasını, doğal kaynaklarının, tarımsal ve turistik ve tarihsel alanların korunmasını, sanayi ve imar hareketlerini disiplin altına alınmasını ve sağlıklı gelişmeyi amaçlayan ''korumacı'' bir plan olduğunu belirtti.

İstanbul Metropolitan Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezince (İMP) hazırlanan ve İstanbul'un sorunlarının çözümü için yapılan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı'nda, Trakya'nın öneminin vurgulandığını anımsatan Pekdemir, bu planla İstanbul'un sorunlarının Trakya Bölgesi'ne ihraç edilmesinin planlandığını iddia etti.

Çarpık ve kirli sanayinin Trakya'ya sıçraması ve yığılmasına karar verildiğini iddia eden Pekdemir, şöyle devam etti:

''Trakya'nın doğal kaynakları, İstanbul için cazibesini her zaman korumaktadır. Bu nedenle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Trakya'nın plan çalışmalarına maddi ve manevi olarak sahip çıkmaktadır. Çünkü, İstanbul Çevre Düzeni Planı'nın (ÇDP) uygulanmasına en büyük engel, ilk yapıldığı konumuyla 1/100.000 ölçekli Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı'nın korumacı ve doğal hayatı kollayıcı anlayışıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İMP aracılığı ile bu korumacılığı kaldırmak ve İstanbul ÇDP'nin hedeflerine varabilmek için bu kez bölgenin 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planlarını yapmaya talip olmuştur.''

Bu kapsamda, Trakya Kalkınma Birliğinin (TRAKAB), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Çevre ve Orman Bakanlığı ile protokol imzalandığını vurgulayan Pekdemir, bu protokol sonucu her iki plan arasında ''uyumlulaştırma'' çalışmalarının başlatıldığını, farklı mekan ve zamanlarda yapılan değerlendirme toplantılarında konunun tartışmaya açıldığını bildirdi.

 

Ergene Havzası çevre düzeni planı tutucu

Pekdemir, bu aşamada, 1/100.000 ölçekli Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı'nın ''ekolojik korumacı''lığı nedeniyle sosyoekonomik açıdan tutucu ve vizyonsuz olmakla suçlanmaya başladığını söyledi.

Sanayileşme için Çerkezköy- Çorlu-Tekirdağ aksında oluşturulan tampon bölgenin, İMP tarafından Havsa-Babaeski-Lüleburgaz bölgesine kaydırılmak istendiğini vurgulayan Cumhur Pekdemir, şunları kaydetti:

''Trakya, sakinlerine sorulmadan, yeni sanayi alanlarına ve hak etmediği bir nüfusa sahip olmaya zorlanmaktadır. IMP'nin zorlamasıyla Trakya'nın demografik yapısı korunamayacak ölçülerde değişime açılmak istenilmektedir. Edirne, Babaeski, Lüleburgaz, kentsel merkez olarak sanayi oluşmasına ve nüfus artışına davet edilmektedir. İMP'nin hazırladığı 1/25.000'lik Çevre Düzeni Planı'na temel veri tabanını oluşturan toprakharitaları, çağdaş ve modern sınıflama sitemlerinden çok uzak dünya standartlarının dışında kalan ve kendi ölçeklerindeki emsallerinin altındaki haritalardır. İMP'nin hazırladığı bu haritalar, bilimsel yaklaşımdan çok uzak, basit bir yapım tekniğiyle, bilim dışı yaklaşımla hazırlanmıştır.''


İstanbul'un sorunu Türkiye'nin sorunudur

Yapılacak plan değişikliği ve revizyon çalışmalarının 1/100.000 ölçekli Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı'nın ana ilkelerinin ortadan kaldırılmasına yönelik olduğunu belirten Cumhur Pekdemir, ''Trakya'da yaşayanlara sorulmaksızın, Trakya'nın büyük bir kısmı İstanbul'dan planlanmaktadır. Trakya'yı bir havza temelinde bütüncül olarak da değerlendirmeyen İstanbul'un sorunlarını çevre illere ve bölgeye ihraç etmeyi temel alan bir planlama anlayışı ile karşı karşıyayız'' dedi.

İstanbul'un sorununun, Türkiye'nin sorunu olduğunu ve bunun ulusal politikalarla çözülebileceğini ifade eden Pekdemir, şunları kaydetti:

''İstanbul'un sorunlarını bölgeye ihraç suretiyle hafifletme politikası, içinden çıkılması çok daha zor sorunların kaynağı olacak. Türkiye'nin eşsiz bölgelerinden biri olan Ergene Havzası'nın ekolojik dengesini bozacaktır. Bu nedenle 29 Eylül tarihinde teslim edileceği bildirilen alt planlar, temelde Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı amaç ve hedeflerine uygun olmalıdır. Planlarda, sürdürülebilirlik ve bilimsellik esas alınmalıdır. Ekosistemleri koruyucu ve bu sistemleri bugüne kadar gördüğü zararları telafi edici olmalıdır. Trakya'nın sosyal, kültürel, tarımsal ve demografik yapısı korunmalı ve ani değişikliklerle bu yapılara zarar verilmemelidir.''