Veterinerlerden kuduz tepkisi

AB Veteriner Hekim Platformu'nca, yüzde yüz engellemenin mümkün olduğu kuduz vakalarının halen Türkiye'de görülüyor olmasının "utanç verici" olduğu ifade edilerek, "Suçu sokak köpeklerinde değil, sivil toplumun önerilerine kulağını tıkamış, hala yetersiz, hantal ve köhne bir teşkilat yapısıyla veteriner hizmetleri vermekte direnen yöneticilerde aramak gerekmektedir" denildi.

28 Eylül 2008 Pazar, 09:11

AB Veteriner Hekim Platformu’nca, insanlardaki bulaşıcı hastalıkların en önemli kaynağının hayvanlar ve hayvansal ürünler olduğuna dikkat çekilerek, kuduz gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadelenin ancak tarımın gölgesinden çıkartılmış bağımsız bir veteriner hekim teşkilatıyla gerçekleştirilebileceği vurgulandı.

AB Veteriner Hekim Platformu tarafından Dünya Kuduz Günü nedeniyle yapılan açıklamada, dünyada yılda toplam 55 bin kişinin, kuduzdan öldüğü belirtildi. Ölümlerin tamamının ise koruyucu hekimlik uygulamalarının yeterince yapılmadığı az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde görüldüğünün altı çizilen açıklamada, “Yüzde yüz engellemenin mümkün olabildiği bu hastalığın ülkemizde de görülüyor olması utanç vericidir. Kuduzun ülkemizde de tamamen engellenebilmesi için doğru bir yönetim, planlama ve organizasyon gereklidir” denildi.

Veteriner hekimlikle ilgili tüm meslek örgütlerinin, kuduz gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadelenin ancak tarımın gölgesinden çıkartılmış bağımsız bir veteriner hekim teşkilatıyla mümkün olduğunu vurguladığı ancak bu sese siyasiler tarafından kulak verilmediğinin ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: “AB ülkelerinde de mevcut olan bu teşkilat yapısının ülkemizde de kurulması için daha kaç insanımızın kuduzdan ölmesi gerekiyor diye sormamak mümkün değildir. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın taşra teşkilatlarında hala veteriner hekimlere yer yoktur. Çevre ve halk sağlığında önemli görevleri bulunan belediyelerin ise üçte ikisinde veteriner hekim yoktur. Tarım Bakanlığı’ndaki veteriner hekim kadrolarının önemli bir bölümü boştur. İnsanlardaki bulaşıcı hastalıkların en önemli kaynağını hayvanların ya da hayvansal ürünlerin oluşturduğu gerçeği apaçık ortada iken; bu hastalıklarla mücadele hangi teşkilat ve kadroyla yapılacaktır? Dünya kuduz günü dolayısıyla, ülkemizde hala kuduz vakaları görülmesinde suçu sokak köpeklerinde değil, sivil toplumun önerilerine kulağını tıkamış, hala yetersiz, hantal ve köhne bir teşkilat yapısıyla veteriner hizmetleri vermekte direnen yöneticilerde aramak gerekmektedir.”