'Yüzyılda bir görülebilecek bir kriz'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hızla gelişmekte olan bir ekonomi olarak Türkiye'nin, küresel dalgalanmadan etkilendiğini ve etkileneceğini ifade ederek, ''Ancak burada önemli bir hususun altını çizmek istiyorum. Türkiye artık eskisi gibi, krizlere ve dalgalanmalara karşı zayıf değil, makroekonomik temellerini güçlendiren, hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşayan bir ülkedir'' dedi.

28 Eylül 2008 Pazar, 18:53

Erdoğan, televizyonlarda yayımlanan Ulusa Sesleniş konuşmasında, bugün tüm dünyada, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir ekonomik dalgalanmanın hüküm sürdüğünü söyledi. ''Yüzyılda bir görülebilecek bir kriz'' olarak tanımlanan bu sürecin, sadece finansal piyasalarla sınırlı kalmadığını, reel ekonomiyi de derinden etkilediğini belirten Erdoğan, bütün ülkelerde büyüme oranlarında gözle görülür bir yavaşlama yaşandığını kaydetti.

Aralarında dünyanın en gelişmiş ekonomilerinin de bulunduğu birçok ülkenin, ekonomik daralma tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Bu süreçte tüm dünyada, özellikle gıda ve enerji ham madde fiyatlarının da yüksek oranlarda arttığına şahit oluyoruz. Gelişmiş ülkelerin ciddi bir sıkıntı içine girdiği bu dönemde, olumsuz şartlardan gelişmekte olan ülkeler de tabii olarak etkileniyorlar.
Hızla gelişmekte olan bir ekonomi olarak Türkiye de bu küresel dalgalanmadan etkileniyor, etkilenecektir. Ancak burada önemli bir hususun altını çizmek istiyorum. Türkiye artık eskisi gibi, krizlere ve dalgalanmalara karşı zayıf değil, makroekonomik temellerini güçlendiren, hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşayan bir ülkedir. Geçen 6 yıl içinde Irak Savaşı, 2006 Mayıs-Haziran döneminde görülen küresel mali çalkantılar, çeşitli terör saldırıları, siyasi belirsizlik ortamları, seçim dönemleri ve en son Gürcistan'da yaşananlar gibi birçok zorlu süreç, petrol krizi... Ekonomimiz, bütün bu olumsuz gelişmeler karşısında esnekliğini ve dayanıklılığını ispat etmiştir. Bugün, küresel ölçekte çok daha büyük bir dalgalanma sürecinden geçiyoruz."

 

''Türkiye'nin güçlü, sağlam, sağlıklı ekonomik yapısı"

Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin bugün dünyada hüküm sürmekte olan küresel dalgalanmaya karşı asla hazırlıksız ve duyarsız kalmadığını söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:
''Bugün bütün kurumlarımız, ekonomimizin tüm aktörleri, gerektiği yerde ve gerektiği zamanda tedbirleri uygulamaktan asla vazgeçmeyecek, asla tereddüt etmeyecektir.
Türkiye, güçlü, sağlam, sağlıklı ekonomik yapısıyla inşallah bu ekonomik dalgalanmayı da en az etkiyle atlatacaktır. Bundan önce de benzer dalgalanmaları, benzer türbülansları atlattık. Her bir dalgalanmadan çok daha güçlü, kendimizi çok daha fazla ispatlamış şekilde çıktık. Türkiye ekonomisinin bu dayanıklı, şoklara karşı dirençli yapısı, dünya genelinde de takdir ve övgü toplamıştır."