Okay: 'AKP'nin anketi savcıları fişliyor'

CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği ile Adalet Bakanlığı'nın hakim ve savcılara yönelik düzenlediği ankete ilişkin ''Bu anket, AKP'nin yargıda kadrolaşmak için yargıç ve savcıları fişleme çalışmasıdır'' dedi. Okay, sözkonusu anketin "doğrudan yönlendirmeye yönelik soru formatı'' ile hazırlandığına dikkat çekti.

29 Eylül 2008 Pazartesi, 13:40

CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilciliği ile Adalet Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü ''Kurumsal Yönetim Perspektifinde Yargı Reformunun Desteklenmesi Projesi'' kapsamında hakim ve savcılara yönelik bu ay içinde düzenlenen anketin, ''doğrudan yönlendirmeye yönelik soru formatı'' şeklinde hazırlandığını savundu.
 

Okay, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

''Avrupa Birliği ilerleme raporları ile istişari ziyaret raporlarındaki tespitlerin anket sorularına yansıtılmaması, sorunların odağına yürütmenin yerine yüksek yargı organlarının oturtulması, amacın yargı bağımsızlığından çok siyasi iktidarın elinin güçlendirilmesi olduğunu ortaya koymaktadır. Yani yürütmenin, yargı bağımsızlığını zedeleyen konumu yerine HSYK, Danıştay ve Yargıtayın konumunun sorgulanmakta olması, yargı bağımsızlığına katkı amacıyla oluşturulduğu noktasında ciddi kuşkuların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu açıdan anket, yargının, yürütmenin boyunduruğu altına alınmasında, AKP'nin kullanacağı bir enstrüman olarak kullanılmaya yönelik bir ankettir.

Hakim ve savcıların düşüncelerinin açıklanmaya zorlanması, anketin 12 Eylül dönemini andıran bir fişleme skandalına dönüşebileceği noktasında da ciddi kuşkuların oluşmasına neden olmuştur. AKP iktidarının baskıcı anlayışı düşünüldüğünde, 'benim hakimim, benim savcım' anlayışının yargıda hakim kılınmaya çalışılacağını söylemek yanlış olmaz. Anketin içeriğinin yanında, açık uçlu, yani hakim ve savcıların düşüncelerinin yazılı olarak bildirilmesinin talep edildiği sorulara yer verilmesi, anketi değerlendirecek olanların tarafsızlığı ve bilimsel yeterliliği sorunlarını da beraberinde getirmektedir. AKP'nin devleti kuşatma politikasının son noktasının yargı olduğunu her fırsatta vurguladık. Uluslararası kuruluşların projeleri kisvesi altında yürütülen bu tür girişimler, bu kalenin de düşürülmesine yöneliktir.''

Okay, ''AKP'nin yargı bağımsızlığını, yargıç teminatını sağlayacak adımlar atması gerektiğini'' ifade ederek, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

''Yargının sorunları, kurullara nasıl üye atanacağı değildir. En temel sorun, yargı bağımsızlığı ve yargıç teminatıdır. Bu sorunlar yüzyılların hukuk birikimi, evrensel normlar, hukukun üstünlüğü anlayışı, hukuk devletinin benimsenmesi ile bir bütünlük arz eder. Anketlerle, sayısal büyüklüklerle hukukun sorunlarını tartışmaya açmak, hukuk anlayışından yoksunluğun göstergesidir. Bu anket, AKP'nin yargıda kadrolaşmak için yargıç ve savcıları fişleme çalışmasıdır. Çerçevesi AKP'nin anayasa taslağı ile ortaya konulan ve yargıyı yürütmenin boyunduruğuna sokmaya yönelik her türlü girişime şiddetle direneceğimizi kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım.''