Kadınlar sığınacak çatı arıyor

"Sığınakların en önemli işlevi kadınlara can güvenliği sağlamaktır. Sığınaklarda, kadınların iç güçlenmelerini sağlamak, şiddetsiz bir ortamda kendilerinin ve çocuklarının hayatları ile ilgili özgür iradeleri ile karar alabilmelerinin olanaklarını oluşturmak için sosyal, hukuksal, psikolojik destek verilmektedir. Ayrıca diğer kadınlarla bir arada olarak şiddeti sadece kendilerinin yaşamadıkları konusunda farkındalık yaratır. Böylece şiddete maruz kalmış kadınlar utanç duygusundan kurtularak dayanışma içinde olabilecekleri kadınlarla karşılaşırlar."

30 Eylül 2008 Salı, 09:49

Türkiyenin ilk bağımsız kadın sığınağını açan Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı avukatı Esra Baş, uluslararası standartlar açısından değerlendirildiğinde, Türkiyede 9 bini aşkın sığınağın bulunması gerektiğine dikkat çekerek Oysa Türkiyede sadece 44 tane kadın sığınma evi vardedi.

Kadın sığınma evlerine ilişkin sorularımızı yanıtlayan Baş, Belediyeler Yasasına göre, büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50 bini geçen her belediyenin kadınlar ve çocuklar için sığınma evi açması gerektiğini vurgulayarak, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu verilerine göre, Türkiye genelinde şu an 23ü Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı, 3’ü kurumdan açılış izni alarak kurulan ve 18i diğer kamu ve sivil toplum örgütlerine ait olmak üzere toplam 44 tane kadın konuk evi bulunduğunu söyledi. Baş, Belediyeler bazında, İstanbulda 4, Eskişehirde 2 ve Mersinde 1 belediye sığınağı var. Oysa her kentin büyükşehir belediyesinin nüfusu 50 binin üzerinde. Bu nedenle öncelikle 81 sığınağın zaten açılmış olması gerekiyordu. Ayrıca İstanbulda 34 ilçe belediyesinden 32sinin 50 binin üzerinde nüfusu vardır. Hatta Beylikdüzü, Kıraç gibi yüksek nüfuslu beldeler bile var. Yani İstanbuldaki sayı çok yetersizdiye konuştu.

Sığınma evlerinin feminist bir perspektifle işletilmemesinieleştiren Baş, Oysa kadının şiddete maruz kalmasının altında ataerkil ideoloji yatıyor. Maalesef kadınlar mağdur, yardım edilmesi ve kurtarılması gereken pasif insanlar olarak algılanıyor. Şiddete maruz kalan kadınlar ve çocuklar şiddetin pasif birer kurbanı olarak algılanmamalıdeğerlendirmesinde bulundu. Kadın sığınma evlerinde ayrımcılık yapılmasının sakıncalarına değinen Esra Baş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Sığınak ve danışma merkezlerinde etnik, cinsel yönelim, din, sakatlık gibi farklılıkları olan kadınların, ayrımcılığa uğramalarının önlenmesi ve eşit destek alabilecekleri mekanizmaların oluşturulması gerekiyor. Bu nedenle sığınaklarda ve danışma merkezlerinde çalışan görevlilerin tüm bu farklılıkları göz ardı etmeyecekleri bir çalışma perspektifine sahip olmaları sağlanmalı. Ayrıca, sığınak ve danışma merkezi görevlilerinin toplumsal cinsiyet eğitiminden geçmiş olmaları, kadın bakış açısına sahip olmaları, kadınları yargılamamaları, beyanlarında yalan, çelişki ve açık aramamaları, gerekir. Aksi takdirde kadınları desteklemek yerine travmalarını derinleştirmiş oluruz.

Devlet desteği gerek...

Baş, Sığınma evlerinde kadınlara iş bulunuyor musorusuna, İlgili genelgede, şiddete uğrayan ve özellikle sığınma evlerindeki ihtiyacı olan kadınları, danışma merkezleri ile sığınaklara başvuran kadınları ekonomik olarak güçlendirmek, yeniden ev kurmalarını sağlamak amacıyla bir Kadın Destek Fonu oluşturulması ve kadınların uygun işlere yerleştirilmesi sağlanması, kadınların istihdam olanakları ve iş kurmak için gereksinim duydukları kredi almalarını kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılması öngörülüyor. Yasal düzenlemeye karşın fiiliyatta, devletin kadın istihdamı konusunda gerekli hiçbir adımı atmadığı ve bütçede buna yönelik pay ayrılmadığı görülüyor. Mor Çatı olarak, kamu kurumları ve özel kuruluşlarda şiddet mağduru kadınlar için özel kontenjanların açılmasını talep ediyoruzyanıtını verdi.