Elektrik zamları enflasyonu aştı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), elektrik zamlarının AKP hükümetlerinin iktidarda olduğu 5 yıl 7 aylık dönemdeki enflasyonu aştığını belirtti. EMO zamların ekmek gibi temel yaşamsal ihtiyaçlara varıncaya kadar pek çok ürün için devreye gireceğini de söyledi.

30 Eylül 2008 Salı, 12:26

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), 1 Ekim 2008'de devreye girecek elektrik zammıyla birlikte çıplak elektrik fiyatının yüzde 10,7 artacağı, böylece bu yıl içinde konutların kullandığı elektriğe yapılan zammın yüzde 64,5'e ulaşacağı bildirildi.

Bu zamla elektrik fiyat artışının, Ocak 2003-Ağustos 2008 dönemini kapsayan AKP iktidarı döneminde gerçekleşen tüketici fiyatları endeksindeki yüzde 63,5'lik artışı da aşacağı ifade edilen açıklamada, ''Yapılan zamlarla AKP hükümeti, 1 yıl içinde yurttaşlardan yaklaşık 4,5 milyar YTL fazla para toplayacaktır. Elektrik zamları, AKP hükümetlerinin iktidarda olduğu 5 yıl 7 aylık dönemdeki enflasyonu aştı'' denildi.

Açıklamada, tüketicilerin çıplak elektrik fiyatının yüzde 13,6'sını kayıp ve kaçak bedeli olarak ödediği, kayıp ve kaçak bedeli olarak en fazla ödemenin yüzde 25,4'lük payla aydınlatmadan kesildiği kaydedildi.

Türkiye'de 2007 yılında 30 milyon 24 bin abonenin 155 milyar 135 milyon kilovatsaatlik elektrik tükettiği belirtilen açıklamada, bu tüketimin parasal değerinin 15 milyar 25 milyon YTL olduğu bildirildi.

 

En çok konutları etkileyecek

Elektrik tüketiminin dağılımına bakıldığında, 36,5 milyar kilovatsaati aşkın tüketimle en çok konut tüketicilerinin zamdan etkileneceği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

''Elektrik fiyatlarına yapılan zam, ekmek gibi temel yaşamsal ihtiyaçlara varıncaya kadar pek çok ürün için zamların devreye girmesi anlamını taşımaktadır. Elektrik tüketiminin sektörel dağılımına bakıldığında 22,1 milyar kilovatsaat ile en çok elektrik tüketiminin 'ticarethane, yazıhane, turizm, el sanatları ve diğer hizmetler grubu' tarafından gerçekleştirildiği görülüyor.

Ancak sektörlerin toplulaştırılmış olması nedeniyle iyi bir analize imkan vermeyen bu grup dışındaki elektrik tüketimlerine bakıldığında elektrik zamları; 15,5 milyar kilovatsaat elektrik tüketimi olan demir çelik sektörü ile 14,5 milyar kilovatsaatlik elektrik tüketen tekstil sektörlerini ciddi şekilde etkileyecektir.''

Açıklamada, hastane, okul gibi temel kamu hizmeti veren kurumların, bayram sonrasında faturaların ödenememesi nedeniyle elektriklerinin kesilme tehdidiyle karşı karşıya oldukları öne sürüldü.