Durak'tan eşine 'imar rantı'

AKP’li Şaban Dişli, imar değişikliği karşılığında “1 milyon dolarlık rüşvet” haberleri üzerine koltuğunu bırakmak zorunda kalırken, diğer bazı AKP’li belediyelerden de imar rantı haberleri gelmeye başladı. Adana Belediye Başkanı Aytaç Durak’ın eşinin arsası için yaptırdığı imar değişiklikleri, sağladığı kolaylıklar, ayrıcalıklar yargıya taşındı.

30 Eylül 2008 Salı, 16:00

Aytaç Durakın eşi Fahriye Duraka ait Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde 11 bin 260 metrekarelik arazinin taban alanı katsayısı (TAKS) belediye meclisi kararıyla değiştirilerek, taban oturum alanı izni yüzde 40tan yüzde 60a çıkartıldı. Bu kararla, yeşil alan azaltılırken inşaat alanı ve rantı arttırılmış oldu. 19.11.2007 tarihinde yeni bir meclis kararı ile imar değişikliği de yapılarak bölgenin imarı konuttan ticari alana çevrildi, otopark yönetmeliğinde de değişiklik yapıldı.

Bu süreçte, imar yönetmeliğindeki iç bahçe tanımı da değiştirildi. Böylece Fahriye Duraka ait arsanın inşaat alanı daha da genişletilmiş oldu. Arka arkaya yapılan müdahalelerle Durakın arsası üzerinde kurulacak iş merkezinin inşaat alanı 82 bin metrekareye çıkmış oldu.

TMMOB-Mimarlar Odası iç bahçe ile ilgili değişikliğin iptali istemiyle Adana 2. İdare Mahkemesine başvurdu. Başvuruda, hukuka açıkça aykırı ve belli bir kişiye çıkar sağlayacak ve telafisi imkânsız kamu zararları sağlayacak işlemin yürütülmesinin durdurulması istendi. Bu süreçte, Dokuz Eylül Üniversitesi mimarlık, inşaat ve şehir ve bölge planlama bölümünda görev yapan uzmanların hazırladığı ve mahkemeye sunulan raporda, Değişikliğin kamu yararı taşımadığı sonucuna varıldı.

Seyhan engeli aşıldı

Bu gelişmeler üzerine Durak, arazinin bulunduğu Seyhan Belediyesine başvururak inşaat ruhsatı istedi. Seyhan Belediyesi, 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği gerekçe göstererek, tüm ruhsatlandırmaları durdurmuştu. Ancak bu engel de Bayındırlık ve İskân Bakanlığının yeni bir yönetmeliğiyle aşıldı. Durakın arazisi tapuda 1 milyon 800 bin YTL değerinde gözüküyor. Ancak yapılan son imar değişiklikleriyle 82 bin metrekarelik iş merkezi yapılabilecek olan arazinin değerinin 80 milyon YTLye ulaştığına dikkat çekildi.