Kamu kurumları pil toplamada sınıfta kaldı

Çevre ve Orman Bakanlığı, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında ''etkin bir toplama sistemi kurulamadığı'' gerekçesiyle daha etkin uygulama için kurumlara genelge gönderdi. Genelgede, Taşınabilir Pil İthalatçıları ve Üreticileri Derneği'nin kamu kurum ve kuruluşlarına destek vereceği kaydedildi.

01 Ekim 2008 Çarşamba, 09:06

Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Kadıoğlu imzasıyla kurumlara gönderilen genelgede, söz konusu yönetmelikle atık pil ve akümülatörlerin çevreye zarar verecek şekilde kullanımları, doğrudan veya dolaylı alıcı ortama verilmesinin yasaklandığı, bunun yanında üretici sorumluluğu ilkesinden hareketle atık pil ve akümülatörlerin toplanması konusunda pil ve akümülatör üretici ve ithalatçılarına yükümlülükler getirildiği belirtildi.

Atık pillerin çevreye zarar vermeden düzenli şekilde evsel katı atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanılması veya bertaraf edilmelerine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla pil ithalatçıları ve üreticileri tarafından Taşınabilir Pil İthalatçıları ve Üreticileri Derneğinin (TAP) kurulduğu anımsatılan genelgede, atık toplama konusundaki hedeflere ulaşılabilmesi için derneğin Bakanlık tarafından yetkilendirildiği ifade edildi.

 

Atık piller toplanamıyor

Derneğin atık pillerin toplanması konusunda yerel yönetimlerle, okullarla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürüttüğü vurgulanan genelgede şunlar kaydedildi: ''TAP, Türkiye'nin her yerinden toplanan atık pillerin Aras Kargo şubelerine getirilmesi ve bu şubelerin atık pil toplama merkezi olarak rol oynaması yönünde bir çalışma başlatmıştır. Bu kapsamda bütün yurtta duyarlı vatandaşların biriktirdikleri pilleri bırakabilecekleri bir merkez oluşturulmuştur. Bu iş için vatandaşlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ancak 2005 yılından beri uygulamada olan yönetmelik kapsamında özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında atık pil toplama çalışmalarının başlatılamadığı ve etkin bir toplama sisteminin kurulamadığı Bakanlığımızca gözlenmektedir.''

Kamu kurumlarının TAP ile iletişime geçerek, atık pil toplama faaliyetlerinin başlatılması ya da belediyelerce oluşturulmuş atık pil toplama noktalarına bırakılması istendi. Genelgede, TAP'ın atık pil toplama malzemelerinin temininde kamu kurum ve kuruluşlarına destek vereceği kaydedildi.