İçli'den açıklamalar

DSP Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli, demokratik rejim içerisinde en kötü yönetimin, bir dikta rejimi içinde en iyi yönetime tereddütsüz tercih edileceğine işaret ederek, ''İktidarın, Türkiye'yi yeni bir rejim bunalımına sürükleyebilecek davranışlardan veya tavizci bir tutumla öyle davranışlara isteyerek veya istemeyerek cesaret vermekten kaçınması gerektiğini'' belirtti..

01 Ekim 2008 Çarşamba, 14:25

Demokrasiyi sağlamlaştırmak, daha sağlam ekonomik ve sosyal temellere kavuşturmak için Anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunu belirten  DSP Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli, ''Milletvekilliği suçluları koruyan bir zırh değildir. TBMM suçluların kaçtığı bir sığınak olmamalıdır. Bu yüzden milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılmalıdır'' dedi.

Tayfun İçli, yargının bağımsız ve tarafsız olması için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğinden, hükümetin temsilcileri olan Adalet Bakanı ile müsteşarının çıkarılması; Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun Adalet Bakanlığı vesayetinden kurtarılarak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na bağlı olarak çalışması gerektiğini savundu.

 

Son yıllarda bu gereklere özen gösterilmedi

Anayasada demokratik olmayan hükümlerin temizlenmesi ve evrensel yeni kavramların Anayasaya yerleştirilmesinin önemine işaret eden İçli, şöyle konuştu:

''Ama bundan daha gerekli olanı; Anayasanın hukuk düzeni ile siyasal, sosyal ve ekonomik düzenle ilgili kağıt üzerinde kalan hükümlerini yaşama geçirmek, Anayasa ihlallerine yol açmamaktır. Demokratik rejimi değiştirmeye yönelik Anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez hükümlerini sulandıracak, bunları dolaylı yoldan değiştirecek girişimlerden kaçınmaktır. Ancak ne yazık ki, son yıllarda bu gereklere özen gösterilememiş, gösterilmemiştir. Anayasamızda açıkça güvence altına alınmış olmasına karşın, birçok temel hak ve hürriyetin yoğun biçimde ihlal edildiği bir dönemden geçiyoruz. Özel hayatın gizliliği ve korunması, haberleşme hürriyeti Anayasa kuralı olmasına karşın; başta siyasetçiler, yargı ve TSK mensupları olmak üzere birçok yurttaşımız bu iktidar döneminde yoğun bir şekilde izlendiği ve dinlendiği kanısındadır.''

Yurttaşların davaları açılmadan, ne ile suçlandıklarını bilmeksizin çok uzun süre tutuklu olarak kalmalarının Anayasa ihlali olduğunu bildiren İçli, ''Önce suçlu icat edip sonra kanıt uydurmak hukuk devletinde değil, diktatörlüklerde olur'' dedi.

DSP'li İçli, demokratik rejim içerisinde en kötü yönetimin, bir dikta rejimi içinde en iyi yönetime tereddütsüz tercih edileceğine işaret ederek, ''Onun için bütün dileğimiz, iktidarın Türkiye'yi yeni bir rejim bunalımına sürükleyebilecek davranışlardan veya tavizci bir tutumla öyle davranışlara isteyerek veya istemeyerek cesaret vermekten kaçınmasıdır'' diye konuştu.