Savaştan doğan oyun: Tavla

Tavlanın yaklaşık 15 asır önce Pers ve Hint imparatorlukları arasında yaşanan soğuk savaşın bir sonucu doğduğuna inanılıyor. Dünya Modern Tavla Federasyonu Türkiye Temsilcisi Arda Fındıkoğlu, tavlanın dünyanın hareketlerini temsil eden ve bunu simgeleyen bir felsefesi olduğuna inanıldığını, günümüzde de popülerliğini koruyan bu oyunun 2. Dünya Savaşı yıllarında yayıldığını anlattı.

04 Ekim 2008 Cumartesi, 07:42

Dünya Modern Tavla Federasyonu Türkiye Temsilcisi Arda Fındıkoğlu, tavlanın yaklaşık 15 asır önce Pers ve Hint imparatorlukları arasında yaşanan soğuk savaşın bir sonucu doğduğuna inanıldığını söyledi.

Fındıkoğlu, tavlanın doğuşuyla ilgili en bilinen hikayeyi şöyle anlattı:

''Bundan yaklaşık 1400 yıl önce, Hint ve Pers İmparatorluklarında soğuk savaşın olduğu dönemlerde, Pers İmparatorluğunun hükümdarı Nevşirvan'a, Hint İmparatorluğundan hediye olarak bir satranç takımı ile 'Kim daha çok düşünüyor, Kim daha iyi biliyor, Kim daha ileriyi görüyorsa, O kazanır. İşte hayat budur' yazan bir mektup göndermiş. Buna sinirlenen Pers İmparatoru Nevşirvan, en bilgili veziri Buzur Mehir ile bu mektubu paylaşır ve ondan bu oyunu çözmesini, Hint İmparatoruna hediye olarak göndermek için bir oyun bulmasını ister. İşte bunun sonucunda tavla bulunmuştur.''

 

Tavlanın felsefesi

Tavlanın dünyanın hareketlerini temsil eden ve bunu simgeleyen bir felsefesi olduğunu inanıldığını ifade eden Fındıkoğlu, tavlayla ilgili şu bilgileri verdi:

''Tavla aslında dünyanın hareketlerini temsil eden, felsefik bir oyundur. Örneğin tavla bir tanedir, dünyayı temsil eder. Mevsimleri temsil eden dört köşesi vardır. Karşılıklı 6'şar hane 12 ayı temsil eder. Pulların 30 tane olması 30 günü simgeler, siyah ve beyaz pullar gece ile gündüzü tasvir eder. Zarların zıt köşeleri haftanın 7 gününe işaret eder.''

 

İnternetle tavla dünyaya yayıldı

Fındıkoğlu, geçmişten günümüze popülerliğini koruyan tavlanın dünyaya yayılışının 2. Dünya Savaşı yıllarında olduğunu söyledi.

İnternetin, yeni nesillerle tavlayla tanışmasında aracılık ettiğini ifade eden Fındıkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: ''Türkiye'de tavla popüler bir oyun ve tarihi de çok eski. Hemen hemen her Türk ailesinin evinde tavla bulunur. Ancak bu oyun sadece Türkiye'de değil tüm dünyada da popüler. Amerika, Fransa, Danimarka, İngiltere tavlaya spor olarak bakıyor. Tavla tüm dünyada geçmişi çok eski olan ancak popülerliğini koruyabilen bir oyun olarak yayılışını sürdürüyor.''