Güneşi kullanamıyoruz

Makine Mühendisleri Odası (MMO) yaptığı açıklamada, hiç bir tehlikesi olmayan güneş ve rüzgar enerjisi konusunda tüm dünyada birçok araştırma ve yatırımın yapıldığını, güneş ülkesi olan ülkemizde ise bu konuda çok geç kalındığını iddia etti.

04 Ekim 2008 Cumartesi, 08:23

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Gaziantep Şube Başkanı Ali Peri, günümüzün ve geleceğimizin tartışmasız en önemli ihtiyacının enerji olduğunu, artan dünya nüfusu, modern hayatın getirdiği yenilikler ve teknolojinin gelişimi ile birlikte, enerjinin kullanılacağı yeni alanların ortaya çıkması, enerjiye olan bağımlılık ve ihtiyacın artmasının da yeni ve temiz enerji kaynaklarına yönelmeyi teşvik ettiğini söyledi.

Yeni ve yenilebilir enerji kaynaklarına yönelmenin, ülkemiz için sağlayacağı kazanımların tartışılamayacak kadar büyük olduğunu ifade eden Peri, ''Tamamen ithal olan fosil yakıta dayalı enerji kullanımı, ülkemizin dışa bağımlılığını artırırken, çevre kirliliğinin de önemli ölçüde artmasına neden olmaktadır'' dedi.

 

Fosil yakıtlar hızla tükeniyor

Dünyada kullanılan enerji kaynakları içerisindeki en büyük payın yüzde 85-90 oranında fosil yakıtlara (kömür, petrol, doğal gaz) ait olduğunu, ancak, söz konusu yakıtların rezervlerinin sınırlı ve tükenmekte olduğunu anımsatan Peri, aynı hızla tüketilmeye devam edildiği takdirde, dünyadaki mevcut fosil yakıt rezervlerinden petrolün 40-45 yıl, doğal gazın 60-70 yıl ve kömürün 240-250 yıl sonra tükeneceğinin çeşitli uluslararası kaynaklarda ifade edildiğini bildirdi.

''Sürdürülebilir ekonomik kalkınma için enerjiyi ithal etmek yerine, kendi öz kaynaklarımız ile üretmemiz ve özellikle geleceğimiz için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekmektedir'' diyen Peri, bunun yanında, dünyanın enerji ihtiyacındaki artışı sınırlandırmak için enerji tasarrufunu sağlayan yeni teknolojiler de geliştirilerek, kullanılması gerektiğini dile getirdi.


Güneş ve rüzgar enerjisi sektörlerinin hızla gelişmesinin, yeryüzünde sınırlı miktarda bulunan petrol, doğal gaz ve uranyum gibi ham maddeler için savaşların çıkmasını engellemek yolunda da önemli bir adım olacağına da dikkat çeken Peri, şunları kaydetti:

''Ülkemizin güneş enerjisi potansiyeli bakımından oldukça zengin olduğunu ve bu nedenle güneş ülkesi olduğumuzu söyleyebiliriz. Hiç bir tehlikesi olmayan güneş ve rüzgar enerjisi konusunda tüm dünyada birçok araştırma ve yatırım yapılırken güneş ülkesi olan ülkemizde ise bu konuda çok geç kaldığımızı görebiliyoruz. Son yıllarda ülkemizde de özellikle güneş enerjisinin gündeme geldiğini, güneş tarlaları oluşturarak bu enerjiden ciddi bir şekilde yararlanılacağı gibi söylemler duymamıza rağmen, olumlu bir adım atılmadığını görebiliyoruz.

Herhangi bir emisyonu olmayan, doğal kaynakları tüketmeyen, küresel ısınmaya ve asit yağmurlarına neden olmayan, yerel ve çevreci olan güneş ve rüzgar enerjisinin, ülkemizde de artık değerlendirilmesi ve bu yönde araştırma ve yatırımların ivedilikle yapılması gerekmektedir.''