Öğretmenlere çok iş az para

Türkiye'de öğretmenler çok çalışıp, az kazanıyor. Eğitim Sen Antalya Şubesi, Türkiye'de öğretmenlerin, 35 üyeli OECD ortalamasından yılda 170 saat daha fazla çalıştığını, ancak daha az para kazandığını açıkladı. Türkiye'deki bir öğretmenin, yıllık toplam kazancının 12 bin 670 dolar olduğu ifade edildi.

06 Ekim 2008 Pazartesi, 15:10

Dünyanın birçok ülkesinde Öğretmenler Günü olarak kutlanan 5 Ekim'de Eğitim Sen Antalya Şubesi Yönetim Kurulu, Türkiye'deki öğretmenlerin çalışma koşullarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Eğitim Sen Antalya Şubesi Yönetim Kurulun'dan yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda 5 Ekimin, ''nitelikli eğitim için nitelikli öğretmen'' anlayışının ve kamusal eğitimi savunan yaklaşımın simgeleştiği bir gün olarak öne çıktığının belirtilerek eşit, nitelikli ve parasız eğitimin vazgeçilmez bir insan hakkı olduğu ifade edildi. Türkiye'de eğitimin özelleştirilmesi, paralı hale getirilmesi girişimlerinin son yıllarda büyük artış gösterdiğinin savunulduğu açıklamada, şöyle denildi:

''Eğitim harcamalarının önemli bölümünün velilerin sırtına yıkılması çabaları, eğitimi, katkı payı, kayıt parası, bağış, harç ve benzeri kalemlerle tamamen paralı hale getirmiştir. Bu durumun en çok sıkıntısını çekenler, işsizliğin ve yoksulluğun kıskacında olan veliler, öğrenciler, öğretmenler, eğitim emekçileridir.
Eğitim emekçileri, özlük hakları ile sosyal haklarını kullanma konusunda da büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Son dönemde Milli Eğitim Bakanlığında artan siyasi kadrolaşmalar, keyfi atamalar ve eğitimi daha da gericileştiren uygulamalar yaşanan sorunları daha da artırmıştır.''

Açıklamada, Antalya'da derslik-öğretmen ihtiyacının giderilemediği, il merkezindeki okulların çok büyük bölümünde derslik başına 50, 60 hatta 70 öğrencinin eğitim gördüğü iddia edildi. Antalya İl merkezinde ilköğretim okullarında 50 kişinin altında sınıfın yok denecek kadar az olduğu ileri sürülen açıklamada, büyük kentlerde durumun daha da vahim olduğu savunuldu.

Antalya'da 117 ilköğretim okulunda taşımalı eğitim yapıldığının belirtildiği açıklamada, köy okullarının tamamına yakınının kapalı olduğu ifade edildi. Kentte ilköğretim okullarına ayrılan ödeneğin bir önceki yıla göre beşte bir oranında azaldığının vurgulandığı açıklamada, ilköğretimde toplam bin 292 dersliğe ihtiyaç bulunduğu kaydedildi. Antalya'da spor salonu bulunan okul sayısının iki olduğu da bildirilen açıklamada, 653 okulda spor salonu, 398 okulda sosyal etkinliklerin yapılacağı çok amaçlı salon, 421 okulda kütüphane, 246 okulda internet bağlantısı, 314 okulda da laboratuvar olmadığı belirtildi. Ortaöğretimde de sadece 4 okulda spor salonu bulunduğu, buna karşın, 66 okulda spor salonu, 40 okulda çok amaçlı salonu, 12 okulda kütüphane, 5 okulda da laboratuvar olmadığı açıklandı.

 

Türkiye'de öğretmenler çok çalışıyor az kazanıyor

Eğitim Sen Antalya Şubesinin OECD 2008 rakamlarından hazırladığı rapora göre, OECD üyesi ülkeleri içinde Türkiye'nin, Macaristan ve Japonya ile birlikte en fazla çalışma saatine sahip olan üç ülke arasında olduğu, 2008 yılında Türkiye'de bir öğretmenin ortalama 1832 saat çalıştığı belirtildi.

Türkiye'nin de üyesi olduğu 35 üyeli OECD'nin çalışma saati ortalamasının 1662 olduğu, Türkiye'de öğretmenlerin her yıl OECD ortalamasından 170 saat daha fazla çalıştığı, ancak daha düşük ücret aldığı kaydedildi. Açıklamada, öğretmenlerin yıllık toplam çalışma saatleri esasına göre, Türkiye'de öğretmenlerin yükünün ağır, aldıkları karşılığın ise diğer ülkelerdeki meslektaşlarına göre oldukça az olduğu vurgulanarak, ''Türkiye'de öğretmenler daha çok çalışmakta, daha az kazanmaktadır. Ortalama olarak bakıldığında Türkiye, OECD ülkeleri içinde öğretmenlerine en az maaş veren ülke olma unvanını bu yıl da kimseye kaptırmamıştır'' denildi.

OECD'ye göre, göreve yeni başlamış bir ilkokul öğretmeninin yılda brüt olarak Avusturya'da 27 bin 649 dolar, Çek Cumhuriyeti'nde 18 bin 591 dolar, İspanya'da 33 bin 024 dolar, Fransa'da 23 bin 317 dolar, İskoçya'da 29 bin 498 dolar, Portekiz'de 20 bin 72 dolar, İtalya'da 21 bin 211 dolar, Yunanistan'da 26 bin 262 dolar, Güney Kore'de ise 30 bin 528 dolar maaş aldığının vurgulandığı açıklamada, aynı şartlarda bir öğretmenin Türkiye'deki yıllık toplam kazancının 12 bin 670 dolar olduğu ifade edildi.

OECD ülkeleri arasında en üst derecede olan bir ilköğretim okulu öğretmeninin yıllık ortalama gelirinin 46 bin 290 dolar, Türkiye'de ise en üst derecedeki öğretmenin yıllık maaşının sadece 15 bin 780 dolar olduğu ifade edildi. İlköğretimde göreve yeni başlamış bir öğretmenin 1300 YTL tutarındaki bir buzdolabını satın alabilmesi için Avusturya'da 64.5, İspanya'da 43, Yunanistan'da 67 Türkiye'de ise 143 saat çalışması gerektiği kaydedilerek, ''Türkiye'de öğretmenler mesleklerinde ilerledikçe, alım gücü ve yaşam koşulları bakımından OECD üyesi diğer ülkelerde kendileriyle aynı derecedeki öğretmenlerle arasındaki gelir uçurumu derinleşmektedir'' denildi.