'Yeni' değil, yepyeni dünya düzeni

Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, en çok sanayileşmiş 7 ülkeden kurulu G-7'nin artık işe yaramadığını savunarak, bunun yerine, içinde 7 önemli gelişmekte olan ülkenin de bulunduğu yeni bir örgütün oluşturulmasını önerdi. Zoellick, bu 7 önemli gelişmekte olan ülkeleri Çin, Hindistan, Rusya, Suudi Arabistan, Brezilya, Meksika ve Güney Afrika olarak saydı.

06 Ekim 2008 Pazartesi, 20:32

Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık güz toplantıları öncesinde yaptığı konuşmada, dünya ekonomisine yön vermesini önerdiği yeni örgütte yer alacak G-7'ye ek olarak 7 ülke olarak Çin, Hindistan, Rusya, Suudi Arabistan, Brezilya, Meksika ve Güney Afrika'yı belirtti.

ABD'deki finans krizinin, G-7'den daha fazla sayıda ülke arasında daha fazla işbirliğini gerektirdiğini anlatan Zoellick, ''G-7 işe yaramıyor. Değişik bir zamanda, yeni bir gruba ihtiyacımız var'' dedi.

Zoellick, önerdiği grubun oluşturulması durumunda bunun, dünyanın gayrisafi yurtiçi gelirinin yüzde 70'ini, dünya nüfusunun yüzde 56'sını ve küresel enerji üretiminin yüzde 62'sini biraraya getireceğine işaret etti.

Buna karşılık yeni örgütlenmenin, ''G-7'nin isim değiştirerek G-14'e dönüşmüş bir durumu olmaması gerektiğini'' belirten Zoellick, bu gruba üyeliğin sabit kalmamasını ve esneklikle zaman içinde evrimden geçmesini önerdi.

Dünya Bankası Başkanı, böyle bir yeni küresel sistemin, devletlerin egemenliğine saygı göstermesi, ancak aynı zamanda ortak bir sorumluluk duygusunu taşıması gerektiğini söyledi.
Zoellick, bu grubun düzenli aralıklarla toplanmasını ve ortaya çıkan yeni sorunları belirleyen ve çözümler öneren IMF ve Dünya Bankası ile işbirliği yapması gerektiğini de kaydetti.

Zoellick, ABD'nin yeni seçilecek başkanının da mevcut finansal krizin ertesinde sorunla uğraşırken, daha fazla küresel katılımı teşvik etmesi gerektiğini belirtirken, daha önceki konuşmalarında olduğu gibi, yükselen gıda fiyatlarının yolaçtığı sorunla finans krizinin biraraya gelerek gelişmekte olan ülkeler için oluşturduğu tehlikeye de işaret etti. Zoellick, ''Gerçek şu ki, gelişmekte olan ülkeler, ticarette, sermaye akışında, yatırımlarda ve iç büyümede azalmalara karşı hazırlıklı olmalı'' dedi.

G-7, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşuyor.