Küresel krize ilişkin açıklamalar

Küresel ekonomik krize ilişkin açıklamalarda bulunan, Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı, son günlerde şiddetlenen küresel mali krizin arka planında yetersiz regülasyonlar bulunduğunu vurgulayarak, krize ilişkin tespitlerin ve bu kapsamda uygulanacak çözümlerin uzun vadede piyasa ekonomisi ve rekabete yaklaşımların da belirleyicisi olacağını söyledi.

08 Ekim 2008 Çarşamba, 11:04

Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı, son günlerde evrensel bir boyutta yaşanan krizin arka planında yetersiz regülasyonlar bulunduğunu ifade ederek, krize ilişkin tespitlerin ve bu kapsamda uygulanacak çözümlerin uzun vadede piyasa ekonomisine ve rekabete yaklaşımların da belirleyicisi olacağını ifade etti. TOBB ve Rekabet Kurumu işbirliği ile 12 ilde düzenlenen “Rekabet Kültürü ve İş Dünyası” toplantılarının ilki bugün Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantının açılışına katılan Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı, Mart 2009'a kadar her ay iki ilde düzenlenecek toplantılarda rekabet konusunda eğitim verileceğini bildirirken, demokratik rejimlerin olgunluk göstergelerinden birinin de sağlıklı bir biçimde çalışan ve gelişen piyasaların varlığı olduğunu söyledi. Son günlerde şiddetlenen küresel mali krizin arka planında yetersiz regülasyonların yattığını söylemenin fazla acelecilik olmayacağını ifade eden Kaldırımcı, bu krize ilişkin tespitler ve bu kapsamda uygulanacak çözümlerin uzun vadede piyasa ekonomisine ve rekabete yaklaşımların da belirleyicisi olacağını söyledi.

 

Demokrasi için rekabetçi yapı olmazsa olmaz

Rekabet hukuku ve uygulamaları konusunda farkındalık ve bilinç düzeyinin artmasının rekabet gücünün sürdürülebilirliği açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Kaldırımcı, demokrasi için rekabetçi yapının olmazsa olmaz nitelikte olduğunu kaydetti. Kaldırımcı, gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir yere sahip olan KOBİ’lerin varlıklarını sürdürebilmeleri ve büyümelerinin rekabet hukuku düzenlemeleri ile nispeten de olsa garanti altına alındığını dile getirdi. Bu nedenle KOBİ’leri hedef kitle olarak gördüklerini belirten Kaldırımcı, rekabet düzenlemelerinin niçin gerekli olduğunu anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Kaldırımcı, toplantılar kapsamında ayrıca katılımcılara rekabet el kitabının da dağıtılacağını kaydetti.

 

Rekabet kavramı pek sevilmiyor

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da toplantıda yaptığı konuşmada, reel sektör açısından önemi giderek artan rekabet konusunda, Ankara ile birlikte 12 şehirde ortak bilgilendirme toplantılarına başladıklarını belirterek, ekonominin faaliyet gösterdiği koşulların, son beş yıl içinde büyük ölçüde değiştiğini kaydetti. Hisarcıklıoğlu, kendi şehrindeki. ya da komşu şehirdeki firmalarla rekabet eden girişimcinin, bugün Çin’deki, Hindistan’daki firmaların rekabetiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Dünün kar marjları ortadan kalktığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, yeni bir dünyada, yeni bir rekabet haritası şekillendiğini dile getirdi. Rekabet kavramının, pek sevilen ve değeri anlaşılmış bir konu olmadığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

“Sağlıklı bir rekabet ortamına sahip olunması, olmazsa olmaz bir koşuldur. Çünkü piyasaların etkin bir şekilde işlemesi, üreticiler olarak daha makul fiyatlarla girdi temin etmesi buna bağlıdır. Gelecek dönemde Rekabet Kurumu’nun, hem altyapı hem de yetki alanı anlamında, daha da güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Etkin bir rekabet hukuku ve politikası, yatırım artışı için gereken ekonomik güven ortamının oluşumunda, özellikle de yabancı sermaye ve yatırımcılar açısından da belirleyicidir."