Akman'ın durumu yeniden tartışılacak

RTÜK'ün CHP'li üyeleri yarın yapılacak olan Üst Kurul toplantısında RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın durumunun yeniden görüşülerek karara bağlanmasını isteyecek. RTÜK üyeleri Mehmet Dadak, Şaban Sevinç ve Hülya Alp yarınki toplantıda Akman'ın gerek şirket yöneticiliklerinden geç istifası gerekse özellikle Doğan Medya Grubu'na karşı tarafsız davranamayacağı konularının müzakere edilerek karar alınmasını isteyecekler.

08 Ekim 2008 Çarşamba, 13:48

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyeleri Mehmet Dadak, Şaban Sevinç ve Hülya Alp, RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın durumunun yarınki toplantıda tekrar görüşülmesini isteyecekler.

Üyeler, Başkanlık Makamı’na yazdıkları yazıda; gibi Üst Kurul’un anayasanın 133. maddesinde statüsü belirlenen ve 3984 sayılı RTÜK Kanunu’na göre, özel radyo ve ve televizyon kuruluşlarının yayınlarını denetlemek ve düzenlemekle görevli olan bir kamu kurumu olduğunu hatırlatarak, bu çerçevede toplantıda görüşülerek karara bağlanmasını istedikleri taleplerini ve gerekçelerini şöyle sıraladılar: “Yasamızın 9. maddesi; 'üst Kurul üyeleri üyelikleri süresince resmi veya özel başkaca hiçbir görev alamaz… kooperatif ortaklığı bu hükmün dışındadır. Yukarıdaki esaslara aykırı davrananlar görevlerinden çekilmiş sayılır. Bu husus üst kurul tarafından resmen veya yapılacak müracaatın değerlendirilmesi sonucunda karara bağlanır.' amir hükmünü getirmiştir. Madde dikkatli okunacak olursa kooperatif ortaklığının yasak kapsamı dışında bulunduğu özellikle belirtilerek kooperatif ile ilişkinin sadece ortaklık düzeyinde olabileceği, yöneticilik görevinin de yasak kapsamında bulunduğu açıkça vurgulanmış bulunmaktadır. Ancak bu 9. maddemizde üyelikle bağdaşmayan ve üyelikten çekilmiş sayıldığına açıkça hükmedilen düzenlemeye karşı Üst Kurul Başkanı Zahid Akman’ın Almanya’nın Frankfurt Kenti’nde kurulu bin 500 civarında üyesi bulunan çok büyük bir konut yapı kooperatifinde Üst Kurul üyesi olduktan sonra da yöneticilik görevine devam ettiği anlaşılmış bulunmaktadır. Bu kooperatifle ilgili olarak alınan iflas kararını ardından Almanya’da başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan Frankfurt Emniyet Müdürlüğü raporlarında Zahid Akman’ın, 13 Ağustos 2003 tarihi ile 25 Temmuz 2006 tarihleri arasında Offenbacher&Frankfurter Wohnungsbaugenossenschaft (OFWG) adlı kooperatif yönetiminde bulunduğu anlaşılmıştır. Üst Kurul üyeliğine 13 Temmuz 2005’te seçilen Akman’ın 1 yıldan fazla bir süre 9. maddedeki ‘çekilmiş sayılır’ hükmüne rağmen yöneticilik görevinden ayrılmadığı açıktır. Zahid Akman’ın bu durumunun 9 Ekim 2008 tarihli Üst Kurul toplantısında yasamızın 9. maddesi kapsamında değerlendirilerek karar alınmasını arz ederiz.”

 

Doğan Medya Grubu'na karşı tarafsız davranamaz

Üst Kurul üyelerinin tüm yayın kuruluşlarına karşı eşit mesafede, tarafsız ve hiçbir çıkar ilişkisi bulunmamasının, 3984 sayılı yasanın 9. maddesinde açık olarak hüküm altına alındığını belirten CHP’li üyelerin yazısında şunlar belirtildi: “Bu düzenleme ile yasamızın 8. maddesinde vurgulanan Üst Kurul’un görev ve yetkilerinin kullanımında tüm yayıncı kuruluşlarla karşı tarafsız olunabilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Öte yandan, yine yasamızın kurul başkanı ve başkan vekilinin görev ve yetkilerini düzenleyen 7. maddesi de Üst Kurul Başkanı’nın tüm yayıncılara karşı tarafsız ve eşit mesafede olmasını ayrıca önemli kılmaktadır. Zira toplantılarda karara bağlanacak gündemin hazırlanması ile, Üst Kurul’un verimli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlama görevi 7. madde ile Üst Kurul Başkanı’na verilmiş bulunmaktadır. Hal böyleyken Üst Kurul Başkanı Akman’ın Kanal 7 televizyonunun Zekeriya Karaman ile Armada AVM’nin ortağı olan Hayat Yapı Ticaret ve Yatırım LTD. ŞTİ’de ortak olması RTÜK’ün tüm yayıncılara karşı tarafsız ve eşit mesafede olması gereğine ters düşmektedir. Yani Üst Kurul Başkanı Akman’ın, kamu adına denetlemek ve düzenlemekle yükümlü olduğu Kanal 7 TV’nin, yönetim kurulu başkanı ile ‘menfaat birlikteliği’ bulunmaktadır. Ayrıca Almanya’da ortaya çıkan ve Zahid Akman’ı da hedef alan pek çok ağır iddianın da bulunduğu Deniz Feneri e.V olayının Türkiye’de haber olarak televizyon ve gazetelere yansımasıyla birlikte bizzat Akman, Kanal D, Star TV, CNN Türk ve D-Smart yayın kuruluşlarının sahibi olan Doğan Medya Grubu’nu kendisine karşı düşmanlık yapmak ve linç uygulamaya çalışmakla suçlamıştır. Bu nedenlerle üst kurulumuzda Kanal 7, Kanal D, Star TV; CNN Türk ve D-Smart yayın kuruluşları hakkında yapılacak müzakere ve oylamalarda Üst Kurul Başkanı Zahid Akman’ın yasamızın gerektirdiği objektiflik ve tarafsızlığı koruyamayacağından konunun 9 Ekim’de yapılacak olan Üst Kurul toplantısında müzakere edilip, bu yayıncılarla ilgili kararlara katılmaması yönünde karar alınmasının gereğini arz ederiz.”

RTÜK’ün CHP’li üyeleri Sevinç, Dadak ve Alp ayrıca RTÜK Başkanı Akman’ın durumunu, yarınki toplantıda da herhangi bir sonuç alınamaması halinde önümüzdeki hafta yargıya taşıyacaklarını da açıkladılar.