Kaçak Kuran kursu

Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sunan, CHP Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya, kaçak yapılmış Kuran kurslarının tespiti amacıyla görevlendirilen müfettiş olup olmadığını sordu. Erenkaya, özellikle bazı tarikat örgütleri himayesinde açılan Kuran kurslarına atıfta bulundu.

09 Ekim 2008 Perşembe, 10:52

Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sunan, CHP Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya, Kuran kursu açma izninin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilmesine rağmen, bazı tarikat örgütleri himayesinde kurslar bulunduğunu ileri sürdü.

Türkiye'de denetimi sağlanan kaç Kuran kursu olduğunu ve bu kurslara devam edenlerin sayısını öğrenmek isteyen Erenkaya, ''Kaçak Kuran kurslarının varlığı ve yaygınlığı herkes tarafından açıkça bilinmesine karşın bakanlığınız tarafından tespit edilen, kapatılan, hakkında davaya konu olmuş kaçak Kuran kursu var mıdır? Kaçak Kuran kurslarının tespiti amacıyla bakanlığınız bünyesinde görevlendirilmiş müfettişleriniz var mıdır?'' diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ise Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevaplandırmasını istediği önergede, korumaya muhtaç ve sosyal güvenceden yoksul sayısını, bu çocukların sosyal güvencelerinin sağlanması için bir çalışma bulunup bulunmadığını sordu.