Memurlara kötü haber

Halen Başbakanlık’ta bulunan ve kamu çalışanları sendikalarına dahi gösterilmeyen yeni kanun tasarısıyla memurların yaklaşık 1.3 milyonunun iş güvencesi tamamen kalkıyor.

07 Haziran 2010 Pazartesi, 07:07

Bilindiği üzere artık memurların da aylık bildirimleri internet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılmaktadır. Tablodan da görüleceği üzere Mart 2010 ayı itibarıylamemur sayısı 2milyon 233 bin 661 olup, tarihinin en düşük seviyesindedir. Çok sayıdamemur, emekli olarak veya istifa ederek ayrıldığı halde yerine memur alınmamaktadır. HaberTürk'te yer alan Ali Tezel imzalı habere göre, nüfus bakımından bize benzer ülkeler olan Fransa ve Almanya’da nüfusun yüzde 8-10’u kadar memur-kamu görevlisi varken, ülkemizde nüfusun sadece yüzde 3’ü kadar memur
kalmıştır.

Kamu, memur almak yerine taşeronlaşmayı tercih etmiştir


Boşalan memur kadrolarını doldurmak yerine AKP hükümeti, işi taşeronlara ve ihaleylemüteahhitlere verir olmuştur.

1- Bazı işler taşeronlara yaptırılmaktadır, hatta iş o boyutlara varmıştır ki devlet hastanelerinde bile taşeron şirketler üzerine kayıtlı asgari ücretle hemşire çalıştırılmaktadır. (Not: Bu konuyla ilgili Çalışma Bakanlığı işmüfettişlerinin çok ilginç kararları var, yakında gündeme getireceğim. İşmüfettişleri, taşeron şirket hemşirelerini kamuya kadrolu geçirmektedirler.)

2- Bazı işler bölünerek özel sektöre ihale edilmektedir. Mesela,mutfak, temizlik, güvenlik, ulaştırma işleri ihaleyle özel sektöre verilmektedir. Hatta iş o raddeye vardırılmıştır ki askeri birliklerde artık mutfaklar kaldırılmış,
bunun yerine yemek şirketlerinden yemek alma işine geçilmiştir.

Memur kadrosu tamamen kalkacak


Halen Başbakanlık’ta bulunan ve bu hafta TBMM’ye sevk edilmesi beklenen
tasarıya göre;

Kamudaki genelmüdür yardımcılıkları, şube müdürleri kadrosu kaldırılıyor; genel müdür ve hemen altında daire başkanları ve bunların altlarında da uzmanların olacağı bir  yapılanmaya gidiliyor. Genel müdür yardımcıları, şubemüdürleri ve yukarıda sayılanlar dışındakilerin memuriyetine son verilip sözleşmeli hale getiriliyor. Sözleşmeli olacak personelin sayısının 1.3milyon  olduğu belirtiliyor.

Bu memurların iş güvencesi ortadan kalkıyor ve sözleşme sonunda yeterli
görülmeyen veya disiplin suçu işleyenlerin işlerine son verilmesi uygulaması getiriliyor.

Uzmanlar için 4 bin lira aylık


Şube müdürlerine bağlı olan uzmanlar, daire başkanlıklarına veya direkt genel müdüre bağlanacak, ücretleri de 4 bin liraya kadar yükseltilecek. Sözleşmeli hale getirilen memurlara sendikaları aracılığıyla toplu görüşme hakkı verilecek. Sakın toplu sözleşmeyle ve grevle karşılaştırmayın. Hem memurları özelleştiriyorlar hem de toplusözleşme ve grev hakkı getirilmiyor. Halen yapıldığı gibi kamu görevlilerinin sendikaları toplantı masasına çağrılacak, dilek ve temennileri alındıktan sonra masadan gönderilecekler, sonra da siyasi iktidar kararını verecek. Karar uygun görülmezse Uzlaştırma Kurulu’na götürülecek ve kurulun kararları da kesin olacak. Yani dostlar görüşmede görsün gibi bir şey.

Yemek parası cepten ödenecek

Kanun gereğince memurların haftalık çalışma süresi 40, günlük çalışma süresi ise 8 saat iken, devlet hastanesinde görev yapanların haftalık çalışması 45, günlük çalışması da 9 saattir. Hastanın başında her zaman görevlinin bulunması için yataklı tedavi kurumlarında öğlen bir saat yemek izni yoktur; çalışanlara öğle yemeği bedavadır, diğer memurlar ise ücretle
yemek yerler. Şimdi, mesai süresi 8 saate inecek ama çalışanlara yemek
verilmeyecek veya veriliyorsa da ücretle verilecek. İşte burada öğle arasındaki bir saatlik sürede tedavi ve bakım hizmetleri nasıl yürütülecektir sorusuna tasarı cevap vermemektedir.

Tasarının makyaj kısımları

Tasarıyla bazı makyaj düzenlemeler de getirilmiş. Bunlar;

1- Babalık izni 10 güne çıkarılıyor. Halen 657 Sayılı DMK’ya göre çocuğu olan
babaya 3 gün izin verilmektedir.

2- Halen 657 DMK’ya göre 2 çocuk için çocuk parası verilmektedir. Tasarıyla
kanuna konulacak düzenlemeyle her çocuk için para verilecek.

3- Bazı memurlara yılda bir kere verilen giyecek yardımı da ayni değil nakdi olacak.

4- Emeklilere harcırah 500’den 750 liraya çıkarılacak. Halen emeklilere, emekliliklerini geçirecekleri yere gitmeleri için 500 lira harcırah verilmektedir. Bu rakam da tasarıyla 750 liraya çıkarılacaktır.

Asıl amaç özelleştirme

Zamanında yasalaştırılamayan “Kamu Yönetimi Reformu ve Kamu Yönetimi
Temel Kanunu Tasarısı”nın küçük bir versiyonu olan 22 maddelik bahsi geçen kanun tasarısının asıl amacı,

1- Hizmetlerin özelleştirilmesi odaklıdır.

2- Önce merkezden yerele, sonra da yerelden özel sektöre işler  devredilecektir.

3- Sosyal devletten vazgeçilecektir.

4- Hizmet Ticaret Genel Anlaşması (GATS) ile uluslararası sermayeye taahhüt ettiği bütün alanlardan çekilecektir. Türkiye’yi pazar haline getirecektir.

5- İlk başta sağlık piyasalaştırılmıştır; sırada okullar ve kamu hastaneleri var.

6- Tasarı daha sendikalarda bile yok.