Madencilere baret ihalesi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü, toplam 5 bin 660 adet bareti almak üzere ihale açtı.

07 Haziran 2010 Pazartesi, 10:49

Teslim süresi 100 gün olarak belirlenen işin ihalesi, 22 Haziran 2010 tarihinde saat 15.00'te TTK Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacak.

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihalede şartname bedeli mukabili, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından satın alınabilecek.

Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ise ihale günü ihale saatine kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına verilecek.
Söz konusu ihalede madenci baretlerinin teslim yeri, TTK Makine ve İkmal daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği olarak belirlendi.

Bu arada ihalede istekliler, teklif edilen bedelin yüzde 3'den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecek.