Kapat

Son Haberler

A+ A-

Afet ve Acil Durum Yönetimi'nden açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Ersoy, Sakarya Akyazı'da fay hattının 150 metre çevresi için getirilen imar yasağı 20 metreye indirilmesinin "bilimsel veriler ışığında Kuzey Anadolu Fay hattının değişik bölgelerinde yapılan genel bir uygulama" olduğunu söyledi.
Yayınlanma tarihi: 7 Haziran 2010 Pazartesi, 12:41

Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Ersoy, "Akyazı Belediyesi, Başbakanlık Afet Yönetimi Başkanlığı tarafından 17 Ağustos sonrası ilan edilen 150 metrelik faydan korunma bandını 20 metreye indirdi" şeklinde haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Ersoy, Akyazı Belediyesi'nin, Afet İşleri Genel Müdürlüğü'ne 17 Temmuz 2000 yılında 150 metre genişlikte 2 km uzunluktaki koridorun, tampon bölge olarak belirleyen kararına yapılan itirazlar üzerine yaptığı çalışmalarla ilgili olarak başvuruda bulunduğunu anımsattı.

Ersoy, Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı'nın 26 Nisan 2010'da böyle bir çalışmanın hangi bilimsel araştırma ve incelemeleri kapsaması gerektiğinin ayrıntılı bir şekilde anlatıldığını, bunun üzerine de Akyazı Belediyesi'nin de bu doğrultuda hazırlattığı raporu başkanlığa sunduğunu belirtti.
Ersoy, "Başkanlığımız teknik elemanlarınca yerinde yapılan inceleme ve çalışmalarla Belediye Başkanlığı'nca hazırlattırılan rapor teklifleri uygun görülerek, 150 metrelik genişliğin 20 metresi uygun olmayan alan, 130 metrelik kısmının da önemli alan olarak imar planlarına işlenmesine yönelik teknik rapor, 26.05.2010 tarihinde Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarını inceleme amacıyla oluşturulan Fen Kurulu tarafından onaylanmıştır" dedi.

"Deprem riski ile ilgili açıklamalar ise olasılık hesaplarına dayandırılan çalışmalar olup, Başkanlığımızca yapılan bir çalışma değildir" diyen Ersoy, Akyazı Belediyesi'nin hazırlattığı teknik raporda geçen bir ifade olduğunu söyledi.

Ersoy açıklamasında, "Kaldı ki, bu uygulama Akyazı'ya özgü bir uygulama olmayıp 2003 yılından itibaren mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve 2010 Ocak ayından itibaren Başkanlığımız tarafından bilimsel veriler ışığında ülkemiz ve Kuzey Anadolu fay hattının değişik bölgelerinde yapılan genel bir uygulamadır" dedi.

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler