Okul servis araçlarına izin belgesi

Okul servis araçları artık özel izin belgelerini belediyelerden alacak. Değişiklik ile okul servis araçlarının, servis aracı olarak kullanılması için artık ticari tescil alması da gerekirken, trafik denetleme şube veya bürolarınca verilen özel izin belgeleri de artık belediyelerden alınacak. Yönetmelikte yapılan değişiklik ile okul servis aracının işletenini, şoförünü, rehber personelini, taşıtın plakasını, cinsini, taşıma sınırını ve izleyeceği güzergahı belirten özel izin belgeleri büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerince, diğer yerlerde ise ilgili belediyelerce verilecek.

11 Ekim 2008 Cumartesi, 09:22