Kapat

Son Haberler

A+ A-

Gıda ve Yem Kanunu Tasarısı

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, gıda güvenliği ile ilgili düzenlemeleri içeren tasarısıyla hem vatandaşa hijyenik gıda imkanı sağlayacaklarını hem de AB ile gıda güvenliği faslını müzakereye açmış olacaklarını söyledi.
Yayınlanma tarihi: 10 Haziran 2010 Perşembe, 14:52

Hükümet adına söz alan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, tasarının amacının, gıda maddelerinin tarladan sofraya uzanan zincirin bütün halkalarının denetlenmesini sağlamak olduğunu ifade etti. Gıda alanında 5 ayrı kanunla düzenlenen mevzuatı birleştirip tek bir yasa haline getirmek istediklerini anlatan Eker, bunu yanında tasarıda önemli güncelleştirmeler ve yeniliklerin söz konusu olduğunu dile getirdi.

Bakan Eker, AB mevzuatına paralel şekilde hazırlanan bu tasarının hem vatandaşların daha hijyenik gıda tüketmesini sağlayacağını, hem de AB ile gıda güvenliği faslının açılış kriterinin yerine getirileceğini ifade etti. Eker, tasarının, hayvan hastalıkları ve bitki zararlıları ile mücadele, hayvan refahı, hayvan ıslahı, veteriner ilaçları, bitki koruma ürünlerini, gıda ve yem üretimi, gıda güvenliği, kontrol ve cezai yaptırımları kapsadığını söyledi.

Eker, şöyle devam etti: ''Tasarıyla hayvan ticareti ile uğraşanların belgelendirilmesi, hayvan nakilleri ile ilgili hayvan refahı kuralları ve hastalıklarla ilgili acil eylem planları getiriliyor. Bitki sağlığı alanında bitki ve bitkisel ürünlerle ilgili kayıt zorunluluğu getirilecek. Bitki koruma ürünlerinin satışlarında reçete zorunluğu da getiriliyor ki bu tüm vatandaşların beklediği husustur. Zararlı organizmalarla mücadelede yeni kurallar oluşturuluyor. Gıda güvenirliliğinde esas sorumluluk gıda işletmesine verilecek. Gıda ile ilgili yetkiler tek elde toplanacak. Bu, denetim ve koordinasyonda önemli kolaylık sağlayacak. Üretim ve tescil işlemlerinde, AB'de olduğu gibi kayıt ve onay sistemi getiriliyor. Risk değerlendirme birimi oluşturuluyor, birinci üretimler dahil hijyenle ilgili düzenlemeler kanun kapsamında ele alınarak gerekli cezai yaptırımlar düzenleniyor. Yem konusundaki düzenleme, sadece ticarete konu olan yemi değil, bir kişinin kendi hayvanına verdiği yemi de kapsıyor. Yem güvenirliliğinde sorumluluk öncelikle yem işletmecilerine veriliyor.''

Tasarıyla ilgili eleştirileri de yanıtlayan Eker, tasarının hazırlanma sürecinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile üniversite ve sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alındığını söyledi. Eker, gıda ihracat ve ithalat rakamlarına ilişkin yanlış bilgiler olduğunu belirterek, bazı örnekler verdi. Bakan Eker, 2009 yılında Türkiye'nin İsrail'e tarım ürünü ihracatının 142 milyon lira, ithalatın ise 27 milyon lira, AB ülkeleri ile aynı yıl içinde ihracatın 4,2, ithalatın ise 1,6 milyar dolar olduğunu bildirdi. Mehdi Eker ayrıca, Türkiye'de sınırlardan hayvan kaçakçılığının minimal düzeyde, yok denecek kadar az olduğunu da söyledi.

Veteriner Hizmetleri Kanun Tasarısı'nın 1. bölümünün görüşmeleri tamamlandı

TBMM Genel Kurulu'nda, ''temel kanun'' olarak ele alınan Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu tasarısının 1. bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Bölüm üzerinde MHP Grubunun görüşlerini dile getiren Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay, tasarıda, 15 ayrı konunun yer aldığını, bunun kargaşaya neden olabileceğini, hizmetlerdeki verimliliği düşürebileceğini söyledi. AKP'nin, tarım sektörünü bitirme noktasına getirdiğini, 15 yıldır 1 gram et ithal etmeyen Türkiye'nin, et ithalinin kapısına geldiğini belirten Ertugay, bunun, besiciliği öldüreceğini savundu.

AKP Bursa Milletvekili Ali Koyuncu, iktidara geldiklerinde çiftçinin borçlarının önemli bir bölümünü sildiklerini kaydederek, AKP hükümetlerinden önce tarım ve üretici birlikleri kanunlarının bulunmadığını, tarım stratejisinin olmadığını belirtti. Koyuncu, ''Bizden önce 1 inek 1,705 litre süt verirken, şimdi 2,802 litre veriyor. İnekler bile sütü arttırdı. 2007 seçimlerinde bir kahvede otururken, bir lider Türk çiftçisine mazotu 1 liraya vereceğini söyledi, yanımızdaki 7 yaşındaki çocuk 'adam amma atıyor' dedi. Son günlerde atmalar başladı. Bunun kaynağını göstermeniz gerekiyor'' diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Koyuncu'nun konuşmasından sonra bu liderin, Koyuncu'nun söylediği gibi ''mozotu'' değil, ''mazotu'' 1 liraya vereceğini açıkladığını söyledi. Koyuncu da İnce'ye düzeltmesinden dolayı teşekkür etti.

CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer, insan sağlığına zararlı zirai ilaçların, bilinçsizlik nedeniyle zirai mücadele amacıyla kullanıldığını ifade etti. Destekleme primlerinin artırılmasını isteyen Seçer, aksi halde üreticinin, bu sezonu da mağdur olarak tamamlayacağını kaydetti.

'Et fiyatları artınca, at ve eşek eti piyasası oluştu'

TBMM Genel Kurulu'nda, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmeler sürüyor. Görüşmelerde milletvekilleri, tasarının birinci bölümündeki maddeler için verilen değişiklik önergeleri üzerine söz aldı.

CHP Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük, hayvan sevkiyatının, hafta sonlarında ve mesai saatleri dışında da yapılmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi. Küçük, bu sevkiyatta görev alan personel için ücret ödenmesinin, hayvancılık sektörü için faydalı olacağını dile getirdi.

MHP Manisa Milletvekili Mustafa Enöz, her devletin, halkına yeterli miktarda ve sağlıklı kırmızı et sağlaması gerektiğini vurguladı. Türkiye'de bu imkanın yeterince sağlanmadığını anlatan Enöz, et ithalatının hayvancılık sektörüne darbe vuracağını iddia etti. Enöz, et ithalatının sürekli hale getirilmesi halinde, yakında et ve süt ürünlerinin de ithal edilmeye başlanacağını ifade etti.

BDP Bitlis Milletvekili Nezir Karabaş, Hükümetin tarım ve hayvancılıktaki politikasını eleştirdi. Karabaş, ''Hükümet, bırakın bölgedeki hayvan sayısını, oradaki çocuk sayısını bile bilmiyor'' dedi.

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Hükümetin, çiftçinin hiç bir problemi kalmamış gibi tablo ortaya koyduğunu öne sürerek, ''Ya siz başka bir ülkede yaşıyorsunuz ya da biz bu ülkede yaşamıyoruz'' diye konuştu. Hükümeti ''siyasi şov'' yapmakla suçlayan Varlı, çiftçinin alın terinin karşılığının verilmediğini söyledi.

MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay ise Hükümetin yanlış politikaları nedeniyle tarım ürünlerinde fiyatların ve kırsaldaki işsizliğin arttığını, istihdam ve üretimin ise azaldığını söyledi. Varlı, dünyanın en pahalı mazotunu kullanan çiftçinin borç batağında olduğunu anlattı.

CHP Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'in, tarımda sorun olmadığını, tarım sektörüne verilen desteğin artığını anlatığını belirterek, ''O zaman Türkiye temel tarım ürünlerinde neden ithal noktasına geldi?'' diye sordu.

MHP İzmir Milletvekili Şenol Bal, Türkiye'de biyologların mağdur edildiğini, tasarıda, kendi alanlarını ilgilendirmesine rağmen biyologların lehine bir düzenleme bulunmadığını söyledi. Bal, biyologların tüm dünyada mesleki saygınlığı giderek artarken, Türkiye'de bu mesleğin yok edilmeye çalışıldığını belirtti.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe, uygulanan yanlış politika sayesinde kaçakçıların zengin, besicilerin yok olduğunu ifade etti. Girdi maliyeti artınca üreticilerin hayvanlarını kesime verdiğini ve üretimden çekildiğini öne süren Ünlütepe, bunun sonucunda et fiyatlarının artığını, at ve eşek eti piyasası oluştuğunu söyledi.

MHP Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun, hükümetin, çiftçiye mazot desteği verdiği için övündüğünü, ancak mazota getirdiği ÖTV sayesinde verdiği paranın daha fazlasını çiftçiden aldığını ifade etti. Genel Kurulda, tasarının birinci bölümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler