Kapat

Son Haberler

A+ A-

Çocuğa cinsel istismarın yüzde 30'u akrabalardan

Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf'ın CHP Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un "ensest" ilişki soru önergesine verdiği yanıt, Türkiye'de 15 yaşından önce yaşanan cinsel istismarın yüzde 42'sinin yabancı kişiler, yüzde 30'unun ise erkek akrabalar tarafından uygulandığını ortaya koydu.
Yayınlanma tarihi: 11 Haziran 2010 Cuma, 09:57

Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, CHP Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un ensest ilişkiye ilgili soru önergesini yanıtladı. Erbatur, Türkiye'de ensestin yüzdesini, hangi bölgelerde yaygın olduğunu sordu.

Bakan Kavaf ise ensest mağduru çocuklara il müdürlükleri tarafından olayın basın, ihbar veya kolluk birimlerince bildirilmesinin hemen ardından süratle müdahale edildiğini ifade etti. Kavaf, "Bu çocuklar hakkında ilgili mahkemelerce bakım tedbiri kararı verilmesi halinde derhal durumlarına uygun kuruluşlara yerleştirilmekte ve gerekli psiko-sosyal programlar ile rehabilite edilmeye çalışılmaktadır. Bu çocuklara yoğun psikiyatrik tedaviler, alınan sağlık tedbiri çerçevesinde sağlık il müdürlüğü ile koordineli bir şekilde uygulanmaktadır. Çocukların ifadesinin alınması sırasında yanında mutlak suretle bir meslek elemanı bulundurulmaktadır" dedi.


En çok İstanbul ve Akdeniz'de yaşanıyor

Bakanlığına bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce, kadına yönelik aile içi şiddeti izlemek ve aile içi şiddetle mücadele etmek için göstergeler belirlenebilmesi amacıyla ilk kez "Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması" yapıldığını söyleyen Bakan Kavaf şu bilgileri verdi: "Söz konusu Araştırma kadına yönelik aile şiddetin yanı sıra 15 yaşından önce maruz kalınan cinsel istismar konusunda da önemli bulgular içermektedir. 15 yaşından önce yaşanan cinsel istismarın oldukça duyarlı ve araştırma yoluyla bilgi elde edilmesi zor bir konu olmasından hareketle, bu bilgi aşamalı olarak toplanmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede, yüz yüze görüşmenin yanı sıra, kadınlara 15 yaşından önce istenmeyen bir cinsel davranışta bulunan ya da cinsel olarak rahatsız edecek biçimde dokunan olup olmadığı sorusu özel olarak hazırlanan kartlar aracılığıyla sorulmuştur. Bu kapsamda ülke genelinde kendisiyle yüz yüze görüşme yapılan kadınlardan yüzde 4'ü cinsel istismar yaşadığını belirtirken kartlar verilen cevaplarda bu oran yüzde 7'ye çıkmıştır. Kentsel yerleşim alanlarında yaşayan kadınlar açısından cinsel istismar, kırsal alanda yaşayan kadınların 3 katı daha fazladır. Bölge düzeyinde değerlendirildiğinde ise cinsel istismar yaşadığını en fazla belirten kadınlar, İstanbul (yüzde 9), ve Akdeniz (yüzde 8,5) bölgelerinde yaşayan kadınlardır. Daha genç yaş grubundaki kadınlar ile eğitim ve refah düzeyi daha yüksek olan kadınlar, çocuklukta cinsel istismar yaşadıklarını diğer gruplara oranla daha fazla belirtmişlerdir. Bunun nedenleri arasında yaşanan davranışın cinsel istismar olarak tanımlanması ya da cinsel istismarın açıklanmasından çekinme sayılabilir."

Cinsel istismarın yüzde 42'si yabancılar yüzde 30'u akrabalardan

Bakan Kavaf, çocukluk döneminde yaşanan cinsel istismarı kimlerin uyguladığına bakıldığında ise ülke genelinde, 15 yaşından önce yaşanan cinsel istismarın yüzde 42'sinin kadınların tanımadıkları kişiler, yüzde 30'unun ise erkek akrabalar tarafından uygulandığının tespit edildiğini bildirdi.

Kavaf, "Bugüne kadar yapılan araştırmalarda aile içi şiddet, çocuklara yönelik ihmal ve istismar ile cinsel suçlar çeşitli araştırmalarda birer alt problem olarak ele alınmıştır. Bu sorun alanları içinde son dönemde öne çıkan ensest konusu ise kendine özgü güçlükleri nedeniyle saha çalışmalarında ele alınmamıştır. Bilindiği gibi ensest konusunda basına yansıyan haberler çoğunlukla klinik ve adli süreçte karşılaşılan vakalardır. Bunun dışında kalanların tespitinde ve müdahale edilmesinde büyük güçlükler sözkonusudur. Aile sorunlarına ilişkin araştırmalarda enseste ilişkin veri elde etmeye dönük sorular sorulmasına ilişkin hazırlık çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler