Ceza ve infaz kurumları çalışanları için araştırma istemi

CHP, ceza ve infaz kurumlarıyla, tutukevleri personelinin sorunlarının belirlenerek, çözümlenmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi.

14 Haziran 2010 Pazartesi, 08:07

CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, ceza ve İnfaz kurumlarıyla, tutukevleri personelinin, Adalet Bakanlığı bünyesinde en fazla çalışan grubu oluşturmasına rağmen mesai ücreti almadığı belirtildi.

Gerekçede, birçok cezaevinde çalışma süresinin haftalık 40, aylık 240 saat olduğu, cezaevlerinde resmi ve dini bayramlarda açık görüş yapıldığı için burada çalışanların, bayramlarını aileleriyle geçiremediği kaydedildi.

Ceza ve İnfaz kurumlarıyla, tutukevleri çalışanlarının, yaptıkları görev bakımdan kolluk kuvvetleri gibi emniyet ve güvenlik sınıfında olması gerekirken, Devlet Memurları Kanununa tabi idari hizmetler sınıfında yer aldığına işaret edilerek, bu durumun, cezaevi personelinin fazla mesai ücreti alamamasına neden olduğu vurgulandı. Gerekçede, şöyle denildi:
''Gecesini gündüzüne katan, resmi tatil, bayram dinlemeden çalışan cezaevi personeli kamuda en düşük maaş alan sınıflardan birini oluşturmaktadır.

Emniyet ve güvenlik sınıfında sayılmayan cezaevi personelinin, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu düzenlenmesinde güvenlik ve asayiş hizmeti gören bir sınıf olarak kabul edilerek sendika kurma ve bir sendikaya üye olma hakkı kısıtlanmıştır. Sosyal Güvenlik Yasasında, iş riski ve güvenliği dikkate alınarak bazı meslekler için fiili hizmet süre zammı öngörülürken, yine ceza ve infaz kurumları ve tutukevleri personeli kapsam dışı bırakılmıştır. Tutuklu ve hükümlülerle sürekli olarak bire bir ilişki içerisinde olan ceza ve infaz kurumlarıyla, tutukevleri personeli, psikolojik açıdan da diğer meslek gruplarına göre daha fazla yıpranmaktadır.''