Kapat

Son Haberler

A+ A-

Gökçek ve Topbaş'a süper yetkiler

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülecek Belediye Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle Büyükşehir belediye başkanlarına süper yetkiler geliyor.
Yayınlanma tarihi: 14 Haziran 2010 Pazartesi, 08:12

AKP İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar ve 14 milletvekilinin hazırladığı Belediye Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülecek. Buna göre; belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilecek.

Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilecek alanın üzerinde yapı olan veya olmayan imarlı veya imarsız alanlar olması, yapı yükseklik ve yoğunluğunun belirlenmesi, alanın büyüklüğünün en az 5 ve en çok 500 hektar arasında olması, etaplar halinde yapılabilmesi hususların takdiri münhasıran belediye meclisinin yetkisinde olacak. İmar Kanunu'nda belediyelere verilen yetkileri kullanmaya Büyükşehir belediyeleri yetkili olacak. Verilecek kamulaştırmanın aceleliği kararı Büyükşehir belediye meclisi tarafından verilecek. Kentsel dönüşüm ve gelişim alanları içinde yer alan eğitim ve sağlık alanları hariç kamuya ait gayrimenkuller harca esas değer üzerinden belediyelere devredilecek.


Sınırsız yetkiler geliyor

Bu arada CHP'liler, AKP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kentin çeperinde, nazım imar planına göre korunması gereken açık alan niteliği taşıyan boş alanlarda, plan kararlarına ve plan onama kararlarına karşı açılmış davalarla eş zamanlı olmasının dikkat çekici olduğunu söyledi. CHP'li milletvekilleri, hazırladıkları muhalefet şerhinde: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e geniş yetkiler tanındığını belirterek, şöyle dedi:
"Teklifin, AKP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kentin çeperinde, nazım imar planına göre korunması gereken açık alan niteliği taşıyan boş alanlarda, plan kararlarına ve plan onama kararlarına karşı açılmış davalarla eş zamanlı olması dikkat çekicidir.

Bu değişiklikle kent çeperinde yer alan ve aslen korunması gerekli tarım alanı olan alanlara yönelik Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiş olan alanlar yasalaştırılmış ve meşrulaştırılmış olacaktır.

Bu düzenlemenin yasalaşması durumunda, proje alanı ilan edilen bir alanda, belediyeler istedikleri durumda, işlemi yapmadan, alanın ücra bir noktasında yer göstererek yerinden edebilecek, mülklerine el koyacaktır."


"Rant yasası"

CHP muhalefet şerhinde; yasaya "üzerinde yapı olan veya olmayan, imarlı veya imarsız" ifadesi eklenerek, belediye sınırları içindeki tüm alanların, potansiyel kentsel dönüşüm alanı haline getirildiği belirtilerek, "Kentin istenilen bölgesi ya da parseli, mevcut sakinlerinden alınarak yüksek rant ödeyenlere terk edilir hale gelebilecektir" denildi.


"İlçe belediyelerin yetkileri elinden alınacak"

CHP muhalefet şerhinde, ilçe belediyelerinin kentsel dönüşüm projeleri hazırlayıp uygulama yetkilerinin Büyükşehir belediyesinin onayına bağlanacağını ve yetkilerinin devredileceğini ifade etti.


"Komik fiyata devredilecek"

CHP, Büyükşehir belediye sınırları içindeki tüm kamu kurumlarına ait gayrimenkullerin "harca esas değer" üzerinden çok komik bir bedel karşılığında belediyeye devredileceğini ileri sürdü.

"Davalara müdahale edilecek"

Teklife, İçişleri Komisyonu'nda son anda eklenen önergeyle, kanunun yürürlüğe girmesinden önce idari yargı mercilerinde açılmış ve henüz hükme bağlanmamış davalarda bu kanun hükümleri uygulanacak.

CHP de, "Bu kanun yürürlüğe girmesinden önce yargı mercilerine açılmış ve henüz hükme bağlanmamış davalarda bu kanun hükümleri uygulanır" ibaresiyle süren davalara müdahale edileceğini iddia etti.


Askerden izin alınmayacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımında bulunan yerlerde Milli Savunma Bakanlığının muvafakati alınmayacak.

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler