Ortodoks temsilciler Aya Yorgi'de toplandı

''Ortodoks Kilise Önderleri'', 2008'in ''Aziz Pavlos Yılı'' olarak kabul edilmesi dolayısıyla Fener Rum Patrikhanesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen ayine katıldı. Ayinde okunan bildiride dünya Ortodoks kiliselerinin, birliğini pekiştirerek kilisenin değişmez kanonik idaresini sevgi ve barış içinde muhafaza etmesi gerektiği belirtildi.

12 Ekim 2008 Pazar, 13:04

Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen ayine 16 ülkenin Ortodoks temsilcileri katıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren ayinde Rumca, Arapça ve Rusça ilahiler ile İncil'den bölümler okundu.

Ayin, Hz. İsa'nın ölümü ve dirilişinin tasvir edildiği ekmek ve şarabın kutsanmasının ardından, kapanış duasıyla tamamlandı. Ayinde daha sonra, katılımcılara kutsanmış ekmek ve şarap (komünyon) dağıtıldı.

Ayin sırasında Dini Meclis (Sensinod) Başkatibi El Pidoforis tarafından 10 ve 11 Ekimde 16 ülkenin Ortodoks temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda alınan kararların yer aldığı bildiri okundu.

Ayine, Fener Rum Patriği Bartholomeos, İskenderiye Patriği (Mısır) Theodoros, Antakya Patriği (Şam, Suriye) İğnatios, Küdus Patriği Theofilos, Moskova Patriği (Rusya) Alexi, Kıbrıs Başpiskoposu Hrisostomos, Yunanistan Başpiskoposu İeronimos, Arnavutluk Başpiskoposu Anastasios, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya Başpiskoposu Hristoforos, Finlandiya Başpiskoposu Leon, Estonya Metropoliti Stefan ile Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan ve Polonya kiliselerinden temsilciler katıldı.

Bu arada ayine Yunanistan, Rusya ve Bulgaristan'dan büyükelçi ve başkonsolos düzeyinde katılımlar da gerçekleşti.

Moskova Patriğinin 1900'lü yılların başından bu yana ilk kez İstanbul'daki bir ayine katılması nedeniyle ayinin dikkat çekici olduğu ifade edildi.

 

Ortak bildiri

Öte yandan ayinde okunan ortak bildiride, dünya Ortodoks kiliselerinin, birliğini pekiştirerek kilisenin değişmez kanonik idaresini sevgi ve barış içinde muhafaza etmesi gerektiği belirtildi.

Tarihi olaylar sebebiyle ortaya çıkan Ortadoks diasporası ile ilgili sorunları, Ortodoks inancına yabancı tesirlerden uzak tutmak gerektiği ifade edilen bildiride, ''Diğer Hristiyan kiliseleri ile Musevi ve İslam dinleriyle başlatılan diyaloglara, dünya barışına katkıda bulunabilmek amacıyla beraberce ve ısrarla devam edilmeli. Ortodoks kiliselerin çevreyi koruma çabaları desteklenmeli. Bioetik konusunu araştırmak amacıyla bir Ortodoks Kiliseler arası komisyon oluşturulması için çalışmalara en kısa zamanda başlanmalı'' denildi.

Bildiride, Ortodoks kiliseleri patriklerinin 10-11 Ekimde İstanbul'da düzenledikleri toplantılarda, Ortodoks dünyasının güncel, manevi ve sosyal sorularının karşısında ortak tutum belirlemeleri, kiliseler arasındaki eşgüdümün sağlanması konularının görüşüldüğü kaydedildi.