Türkiye'de ekonomi reformu

Türkiye, 2009 bütçesi çerçevesinde bir ilki gerçekleştirerek, dünyanın en gelişmiş bütçe ve mali disiplin sistemini oluşturacak. Türkiye'nin 2009 yılı bütçesi "küresel krizle mücadele" ve ''kurumsal mali sorumluluk'' bütçesi olacak. Bütçede, harcamalar, gelir performansına göre gerçekleştirilecek. Türkiye, bütçe planlamasını IMF'nin 'desteği' ile yapacak.

13 Ekim 2008 Pazartesi, 08:43

Türkiye, 2009 bütçesi çerçevesinde bir ilki gerçekleştirerek, dünyanın en gelişmiş bütçe ve mali disiplin sistemini oluşturacak. Gelecek yılki ve ondan sonraki bütçeler, Türkiye'nin, enflasyonu tek haneye indirmesine, yüksek sürdürülebilir ekonomik büyüme sağlamasına imkan tanıyan bütçeler olacak.

İç tasarrufları artırmaya yönelik bütçede, küresel kredi kaynaklarının iyice azalması halinde bile Türkiye'nin kendi içinde, sürdürülebilir bir gelir ve harcama sistemi oluşturması sağlanacak.
 

Türkiye'nin, 2009 bütçesi ve takip eden bütçeleri, rekabetçi bir ekonomi oluşturmasına ve Avrupa Birliği'nin tüm finansal ve mali kurallarına uymasına imkan tanıyacak.


IMF'den 'destek' alınacak

2009 bütçesi ve önümüzdeki yıllardaki bütçelerde uygulanmak üzere, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) teknik destek alınacak. IMF mali işler bölümü uzmanlarından oluşan bir IMF heyeti, Türkiye'de, önümüzdeki günlerde bir çalıştay gerçekleştirecek. IMF ile birlikte gerçekleştirilecek çalıştayda, uluslararası düzeyde başarılı olmuş bütçe ve mali disiplin uygulamaları tek tek incelenerek, ''en iyi kural ve bütçe uygulaması'' seçilecek. Seçilecek bu örnek, Türkiye'nin, ekonomik, sosyal, kültürel ihtiyaçları ile genç nüfusunu ve dinamik ekonomisini birleştiren bir model haline getirilecek. Eğitim ve araştırma-geliştirme harcama ve yatırım harcamalarına öncelik verecek olan bu bütçe politikasında, Türkiye'nin, dünyanın önde gelen ülkeleri arasına yerleştirmek ana amaç olacak. Uluslararası Para Fonu'nun, Türkiye'nin hazırlayacağı, mali disiplin içeren ''en iyi mali kural ve bütçe modelini'', diğer gelişmekte olan ülkelere örnek göstermesi bekleniyor.

 

Harcamalarda gelir performansı şartı

2009 bütçesinde, gelir gider dengesine dikkat edilirken, en önemli yeni özellik ise harcamalarda gelir performansı şartı getirilecek. Buna göre, gelirlerin hedeflendiği miktarda gerçekleşmesi halinde, daha önce planlanan bazı harcamalar yapılabilecek. Harcamaların yapılmasının ana kriteri gelir performansı olacak. Bu nedenle gelir artırıcı bir yapılanma gerçekleştirilecek. 2009 bütçesinde, yüzde 3 oranında bir faiz dışı fazla ile 15 milyar YTL düzeyinde de bir açık tahmin ediliyor.


Mali disiplin ana kural olacak

Türkiye'nin, 2009 ve diğer bütçeleri bütçe kredibilitesini artırmak ve piyasalarda güven oluşturucu temel düzenlemeler içerecek. Harcamalarda, taahhütlere uygun bir politika yürütülürken, mali disiplin ana kural haline getirilecek. Çalışma sonucunda, mali disiplin içeren kurallar bütününün, ''Kurumsal Mali Sorumluluk'' şeklinde yasalaştırılması bekleniyor.
 

Türkiye'nin kendini mali disiplin kuralıyla bağlamasının, kredibiliteyi artıracağını belirten yetkililer, bunun yatırımcının güvenini de artıracağını vurguluyorlar.

Bütçe, Orta Vadeli Mali Uyum hedefleriyle uyumlu bir makro hedef politikası gerçekleştirecek. Yetkililer, harcamalarda ''üst limitin'' bir kural olarak yerleştirilmesinin, sözlü taahhüt yerine ''kurumsal bir garanti'' sağlayacağını vurguluyorlar.

 

ABD: Türkiye, IMF ile anlaşsın

Öte yandan, Devlet Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki heyet, IMF-Dünya Bankası toplantıları çerçevesinde Washington'daki temaslarını sürdürürken, JP Morgan başta olmak üzere uluslararası yatırımcı kuruluşların, Türkiye'nin, IMF ile yeni bir anlaşma yapmasını istedikleri belirtiliyor.