Ahilik Kültürü Haftası

Ahilik Kültürü Haftası, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle başladı. Ahilik Kültürü Haftası nedeniyle mesaj yayınlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik ve sosyal yapının temel unsurlarından sayılan, istihdam ve katma değerin oluşturulmasında önemli pay sahibi olan esnaf ve sanatkarların çok yönlü olarak desteklenmeye devam edileceğini belirtti.

13 Ekim 2008 Pazartesi, 09:57

Ahilik Kültürü Haftası, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle başladı. Törende ''Anıt Özel Defteri''ni imzalayan İstanbul Vali Yardımcısı Vedat Müftüoğlu, deftere şunları yazdı:
''Ahilik Haftası'nın 21'incisini anmak amacıyla ahilik kültürünü yaşatan esnaf odaları ve sivil toplum örgütleriyle birlikte huzurunda olmaya geldik. Selçuklu Türkleri ile başlayan ve Osmanlı Devleti'ni dev bir imparatorluğa taşıyan, temelinde insanlar arası eşitlik, dil, din ve kültür-ırk ayrımı olmadan tüm insanlara hizmeti esas alan ahilik kültürü, bugünkü modern dünyada müşteri memnuniyeti ve sivil toplum örgütleri organizasyonlarının temelini oluşturmuş, insan haklarına saygının da ilk tarihi örneklerini vermiştir.''


Başbakan'ın mesajı

Başbakan Erdoğan, Ahilik Kültürü Haftası nedeniyle yayınladığı mesajda, Anadolu’nun ekonomik ve kültürel hayatına büyük ölçüde etkisi olan ahiliğin, sanat ve ticaret erbabının, meslek ve iş ahlakını koruyarak geliştirdikleri, geçmişi 13. yüzyıla dayanan köklü bir gelenek olduğunu kaydetti. Doğruluk ve dürüstlüğü önceleyen, karşılıklı sevgi ve saygıyı, milli birlik ve beraberliği, sosyal dayanışmayı temel alan Ahilik teşkilatının, günümüz esnaf ve sanatkar birliklerinin de sosyal mirası niteliğinde olduğunu ifade etti.


Ahilik nedir?

Ahilik, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaşayan halkı sanat, ticaret, ekonomi   gibi çeşitli meslek alanlarında yetiştiren, onları ahlaki yönden eğiten, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. Günümüzün esnaf odalarına benzer bir işlevi olan Ahilik iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin ve yardımseverliğin birleştiği bir sosyo-ekonomik düzendir. Ahi Evran Veli’nin kurduğu Ahilik, 3. Ahmet dönemine dek 600 yıl Anadolu'da uygulanmıştır.