Danıştay'ın İzmir Limanı kararı

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dologh, İzmir Limanı'nın işletme hakkının 49 yıllığına özelleştirilmesine ilişkin ihalenin iptal istemini reddetmesi kararının denizcilikcileri sevindirdiğini söyledi.

13 Ekim 2008 Pazartesi, 13:14

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Geza Dologh, Danıştay'ın İzmir Limanı'nın işletme hakkının 49 yıllığına özelleştirilmesine ilişkin ihalenin iptal istemini reddetmesinin, denizcilik sektörü tarafından memnuniyetle karşılandığını bildirdi.
Dologh, yaptığı yazılı açıklamada, verilen karar ile limanın önünün açılacağını, İzmir Limanı'nın kurtulduğunu kaydetti.

Limanın biran önce hak sahibine teslim edilmesi gerektiğini anlatan Dologh, şöyle devam etti: ''Karar, temyize gidinceye kadar bugün verilen karar doğrultusunda liman özelleştirildi diyebiliriz. Sadece ilk derece mahkemesi kararı olduğu için davacı bunu temyiz edebilir. Hukuken temyiz işlemi özelleştirme işlemini durduramayacağından devletin biran önce limanı hak sahibine teslim etmesi gerekir. Muhtemel bir temyiz isteğinin sonucunun beklenilmesi ise hukuka uygun düşmeyen haksız bir gecikmeye yol açabilir. Onun için bu gecikmeye izin verilmemesi deniz ticaretinin ve ihracatın yararına olacaktır. Temyiz kararının beklenilmesi düşünülürse İzmir Limanına, sektöre, ihracatçıya ve ihaleyi kazanan Global-Hutchison ve Ege İhracatçı Birlikleri Ortak Girişim Grubu'na haksızlık edilmiş olunur.''