İşsizlikte artış

Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 202 bin kişi artarak 2 milyon 353 bin kişiye, işsizlik oranı da 0.6 puanlık artış ile yüzde 9.4’e çıktı. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0.7 puanlık artışla yüzde 11.9, kırsal yerlerde ise 0.2 puanlık artışla yüzde 5.6 oldu.

15 Ekim 2008 Çarşamba, 07:47

Türkiye’de işsiz sayısı Temmuz 2008 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 202 bin kişi artarak 2 milyon 353 bine, işsizlik oranı da 0.6 puanlık artışla yüzde 9.4’e yükseldi.

Kentsel yerlerde işsizlik 0.7 puanlık artışla yüzde 11.9, kırsal yerlerde ise 0.2 puanlık artışla yüzde 5.6 oldu. Tarım dışı işsizlik oranı 0.7 puan artarak yüzde 12.3 düzeyinde gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı ise 0.3 puan düşerek yüzde 18.3’e indi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden (ADNKS) elde edilen toplam nüfus sayısına dayalı olarak açıkladığı Hanehalkı İşgücü Anketi’nin Temmuz 2008 dönemi (Haziran-Temmuz-Ağustos) sonuçlarını açıkladı. Buna göre Temmuz 2008 döneminde Türkiye'de kurumsal olmayan sivil nüfus geçen yılın aynı dönemine göre 767 bin kişi artarak 69 milyon 692 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 752 bin kişi artarak 50 milyon 15 bin kişiye ulaştı.


Tarım dışı istihdam 451 kişi arttı

Temmuz 2008 döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 373 bin kişi artarak, 22 milyon 622 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 78 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 451 bin kişi arttı.

 

İşsizlerin profili

Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 202 bin kişi artarak 2 milyon 353 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı ise 0.6 puanlık artış ile yüzde 9.4 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0.7 puanlık artışla yüzde 11.9, kırsal yerlerde ise 0.2 puanlık artışla yüzde 5.6 oldu. Türkiye'de tarım dışı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0.7 puanlık artışla yüzde 12.3 düzeyine ulaştı. Bu oran erkeklerde geçen yılın aynı dönemine göre 0.6 puanlık artışla yüzde 10.7, kadınlarda ise 0.9 puanlık artışla yüzde 18.4 oldu. Bu dönemdeki işsizlerin; yüzde 69.9'unun erkek ve yüzde 56.1'inin lise altı eğitimli olduğu, yüzde 27.3’ünün bir yıl ve daha uzun süredir iş aradığı belirlendi. İşsizlerin yüzde 30.4’le büyük bölümünün "eş-dost" aracılığıyla iş aradığı dikkati çekti. İşsizlerin yüzde 82.7'sini oluşturan 1 milyon 945 bininin daha önce bir işte çalıştığı belirlendi. Daha önce bir işte çalışmış işsizlerin yüzde 50.9'unu "hizmetler", yüzde 22.8’ini "sanayi", yüzde 18.9’u "inşaat", yüzde 7.4’ünü ise "tarım" sektöründe çalışanlar oluşturdu.


4 çalışandan sadece biri kadın


Türkiye’de istihdam edilenlerin yüzde 72.7'sini erkek nüfus oluşturuyor. TÜİK’in Temmuz 2008 iş gücü verilerine göre istihdamdakilerin yüzde 60.8'i lise altı eğitimli. Çalışanların yüzde 57.8'i ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 26.6'sı kendi hesabına ve işveren, yüzde 15.6'sı ücretsiz aile işçisi konumunda. İstihdamdakilerin yüzde 61.9'u "1-9 kişi arası" çalışanı olan işyerlerinde çalışıyor. İstihdamdakilerin yüzde 3.2'sinin ek bir işi bulunuyor, yüzde 4.1'i mevcut işini değiştirmek veya mevcut işine ek olarak bir iş arıyor. Ücretli olarak çalışanların yüzde 86.2'si sürekli bir işte çalışıyor.

 

Kayıt dışı istihdam azaldı

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 2.2 puanlık azalışla yüzde 46.7’ye indi. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 88.2’den yüzde 87.9'a, tarım dışı sektörlerde yüzde 33.2’den yüzde 30.8’e düştü. Kayıt dışı istihdamdaki azalmada, artan denetim çalışmalarından çok, emeklilik yaşını yükselten yeni sosyal güvenlik düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden önce muvazalı biçimde binlerce çocuk ve gencin ilk kez sigortalı yapılmasının etkisi bulunuyor.


İşgücüne katılma oranı yüzde 49.9

Temmuz 2008 döneminde, Türkiye genelinde iş gücüne katılma oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0.4 puanlık artışla yüzde 49.9’a yükseldi. Erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0.3 puanlık artışla yüzde 73.2, kadınlarda ise 0.5 puanlık artışla yüzde 27.2 oldu. Kentsel yerlerde 0.7 puanlık artışla yüzde 46.9 olan bu oran, kırsal yerlerde ise değişmeyerek yüzde 55.4 düzeyinde gerçekleşti. Toplam iş gücünün yüzde 18'ini 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu.

 

İş gücüne katılım eğitim düzeyiyle paralel artıyor

Lise altı eğitimlilerde yüzde 48.2 olan iş gücüne katılma oranı, yükseköğretim mezunlarında yüzde 78.7 düzeyinde gerçekleşti. Lise altı eğitimlilerde erkeklerin iş gücüne katılma oranı yüzde 72.3, kadınlarda yüzde 23.7 oldu.

Lise ve dengi okul mezunlarında erkeklerde iş gücüne katılma oranı yüzde 76.3, kadınlarda yüzde 33.8 olarak belirlendi. Yükseköğretim mezunlarında erkeklerde iş gücüne katılma oranı yüzde 84.1, kadınlarda yüzde 70.4 olarak gerçekleşti. İş gücü dışında olanların yüzde 39.2'si daha önce bir işte çalıştığı belirlendi. Temmuz 2008 döneminde iş gücü dışında olup, daha önce bir işte çalışanların yüzde 34.5'inin “tarım", yüzde 24.4'ünün "sanayi", yüzde 5.1'inin "inşaat", yüzde 36'sının ise "hizmetler" sektöründe çalıştığı bildirildi.

 

9.8 milyon kişi iş gücüne dahil değil

Daha önce bir işte çalışıp, bu dönemde iş gücü dışında olan 9 milyon 817 bin kişinin; yüzde 29.1’inin emeklilik, yüzde 6.9'unun mevsim gereği, yüzde 17.9'unun sağlık nedeniyle, yüzde 11.2’sinin evlilik, yüzde 6’sı işten çıkartılma ya da işyerinin kapanması, yüzde 5.6'sının işinden memnun olmama, yüzde 23.3’ünün diğer nedenlerle en son çalıştıkları işten ayrılmış olduğu belirlendi.