Askeri Mahkeme'den, Taraf'a yasak geldi

Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi, Taraf Gazetesi'nin 14 Ekim 2008'de yayınladığı 'Aktütün' baskınıyla ilgili habere yayın yasağı koydu. Yasağın gerekçesi olarak, haberin esasen çarpıtılmış ve doğrulatılmamış bilgilerden oluşması gösterildi.

15 Ekim 2008 Çarşamba, 18:02

Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi, ''Taraf Gazetesi'nde 14 Ekim 2008 tarihinde yayınlanan ve bilahare diğer basın yayın organları tarafından da kaynak gösterilerek kamuoyuna aktarılan ve esasen çarpıtılmış ve doğrulatılmamış bilgilerle habere esas yapılan askeri sır niteliğindeki gizli bilgi ve belgelerin asker şahıslarca temin edilip basın yayın organlarına sızdırılması olayı hakkında yapılan soruşturma'' ile ilgili olarak ''yayın yapma yasağı'' kararı aldı.

Alınan bilgiye göre, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı'nın talebi üzerine Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi'nin aldığı ''yayın yapma yasağı''na ilişkin kararda şöyle denildi:

''Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı'nca yapılan soruşturmanın devletin güvenliğine ait belgelere ilişkin olarak sürdürülmesi nedeniyle yakalanan kişi veya şüphelilerin müdafilerinin soruşturma dosyasının içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek almasının soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebileceği kanaatine varıldığından, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 153/(2)nci maddesi uyarınca 'yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer işlemlere ilişkin tutanaklar' hariç olmak üzere, müdafilerin soruşturma dosyasını inceleme ve belgelerden örnek alma yetkilerinin kısıtlanmasına,
Genelkurmay Başkanlığı'nca basın ve yayın organlarına verilenler hariç olmak üzere soruşturma kapsamındaki PKK terör örgütü mensuplarının anlık istihbarat görüntüleri ve PKK ya karşı icra edilen harekata ait gizli nitelikteki bilgileri içeren her türlü belge ve dijital kayıtların yayımlanmasının, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 329ncu maddesinde belirtilen devletin güvenliğine ilişkin bilgileri açıklamak suçuna vücut verebilme ihtimali ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 157nci maddesinde düzenlenen soruşturmanın gizliliğini ihlal etme ihtimali bulunduğundan, söz konusu soruşturma ile ilgili olarak tüm yazılı ve görsel basın ve medya kuruluşlarının bu konudaki bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama faaliyetlerinin kısıtlanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 13 ve 28'nci maddeleri ile 5187 sayılı Basın Kanunu'nun, 3/2'nci maddesi uyarınca soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yapma yasağı konulmasına.
Soruşturma dosyasının karar ile birlikte Genelkurmay Askeri Savcılığı'na iadesine,
353 Sayılı Kanunun 202nci maddesi uyarınca itirazı kabil olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.''