Dünya Gıda Günü

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Türkiye'de gıdaların önemli bir bölümünün kayıt dışı ve uygun olmayan koşullarda üretildiğini savundu. Gıda Mühendisleri Odası tarafından, ''16 Ekim Dünya Gıda Günü'' nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, gıda güvenliğinin önemi vurgulandı.

16 Ekim 2008 Perşembe, 08:32

Gıda Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamada, bugün yaklaşık 6,5 milyar olan dünya nüfusunun 2050'lerde 9,5 milyara ulaşacağının öngörüldüğü ve gelir dağılımındaki eşitliksiz ve adaletsizliklerin 21'inci yüzyılda da insanlığın en önemli sorunları arasında yer alacağını gösterdiği belirtilen açıklamada, iklim değişiklikleri nedeniyle oluşan kuraklık, savaşlar, göç, uluslararası sermaye şirketlerinin çok kazanma hırsı gibi nedenlerin açlıkla mücadelenin önündeki en büyük engel olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Gıda ile ilgili sorunları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gıda güvencesi ve gıda güvenliği olarak iki ayrı açıdan değerlendirmek gerektiğinin kaydedildiği açıklamada, şöyle denildi:
''Gıda güvencesi; Birleşmiş Milletlerin kabul etti ve Anayasamızda sosyal devlet anlayışı çerçevesinde yer alan, herkesin yeterli ve dengeli beslenmesi için gerekli gıdaya ulaşma hakkının güvence altına alınmasıdır. Bu ilke, birçok ülkede ve ülkemizde gelir dağılımındaki adaletsizlikler nedeniyle yeterince uygulanmamaktadır. Gıda güvenliği ise sadece az gelişmiş ülkelerin değil tüm ülkelerin sorunudur. Özellikle, günümüzdeki bilimsel ve teknik gelişmelerin birlikte getirdiği çevresel kirlilik ve endüstriyel atıklar, insanların güvenli gıdaya ulaşmalarına büyük ölçüde engel olmaktadır.''

Açıklamada, bugün Türkiye'de gıda güvenliği alanında yaşanan önemli sıkıntıların, özellikle merdiven altı diye tanımlanan kayıt dışı üretimin yüksek düzeyde olması, gıda maddeleri üretiminin büyük bir çoğunluğunun uygun olmayan koşullarda gerçekleştirilmesi, üretimde teknik personelin çalıştırılmaması, yeterli ve istenen düzeyde denetimlerin yapılmaması olduğu kaydedildi.