Ombudsmanlık'ı Türkiye'ye getireceğiz

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Anayasa Mahkemesi'nce daha önce iptal edilen Ombudsmanlık Kanunu'nu yeniden gündeme getireceklerini belirterek, ''Parlamentomuz, gerekirse Anayasa'da da değişiklik yaparak ombudsmanlık müessesini Türkiye'ye getirmekte kararlıdır.'' dedi.

16 Ekim 2008 Perşembe, 11:09

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Belek'te düzenlenen ''Akdeniz Ülkeleri Noterlik 2. Kolokyumu'' toplantısına katıldı. Şahin, burada yaptığı konuşmada, kolokyum sözcüğünün karşılıklı etkileşim ve meslektaşların tartışma platformu oluşturma anlamına geldiğini belirterek, bu kelimenin artık Türkiye'nin kültüründe de bundan sonra sıkça kullanılacağını belirtti.

Uluslararası Noterler Birliği'nin 60 yıl önce kurulduğunu ifade eden Şahin, buna karşın, noterlik müessesinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu vurgularken, noterlerin, insanların özel hukuk ilişkilerinde güven müessesesi olduğunu dile getirdi.

 

Ombudsmanlık müessesesi

Noterliğin, dünyada özel hukuk ilişkilerinde en yetkili kurumlardan biri olduğunu ve bu müessesenin toplumların barışı ve huzuru için son derece önemli çalışma yaptıklarını düşündüğünü belirten Şahin, noterlerin çözüm üreten kişiler olduğunu, noterliğin de yargının çözmesi gereken bir çok itilafın çözülmesini sağlayarak, yargının iş yükünü hafiflettiğini söyledi.

Yargıya intikal eden uyuşmazlıkların da noterlerin katılımıyla yargıya hız kazandırdığını belirten Şahin, ''Ben de uzun süre avukatlık yaptım. Yargı organlarımızda noter tasdiki, güven verici özelliğiyle tartışmasız kabul edilir'' dedi.

Çağımızda bilim, teknoloji ve iletişim alanlarında baş döndürücü bir gelişme yaşandığını, bununla birlikte yeni organize suç türleri de ortaya çıktığını dile getiren Bakan Şahin, ticaretle ilgili suç türlerinin de sınırı aşan bir mahiyet kazandığını bildirdi.

Ticari konularda birtakım organize suçların ortaya çıktığını, buna ilişkin Türk hukuk mevzuatının yeni gelişmelere uygun hale getirilmesi gerektiğinin altını çizen Şahin, ombudsmanlık gibi ara bulucu kuruluşlarının bu kapsamda iyi değerlendirilmesinin gerektiğini vurguladı.

Şahin, ihtilafların yargıya taşınmadan ombusdmanlık ya da yetkili ara bulucu kuruluşlarla çözümü için düzenleme yapacaklarını bildirerek, şöyle konuştu:
''Ülkemizde yargının iş yükü azalmıyor, artıyor. Bu yükü azaltmak için ihtilafları yargıya gelmeden önce çözebilir miyiz? Dünyada bu konularda kurumsal yapı oluşturulmaya başlandı. Biz de bu kapsamda daha önce ombudsmanlık için düzenleme yapmıştık. Anayasa Mahkemesi iptal etmişti. Parlamentomuz gerekirse Anayasa'da da değişiklik yaparak, ombusdmanlık müessesini Türkiye'ye getirmekte kararlıdır. Üyesi olmaya ve mevzuatımızı yoğun çabayla uygun hale getirmeye çalıştığımız AB'nin bir çok ülkesinde bulunan ara buluculuk müessesiyle ilgili biz de, Arabuluculuk Kanun Tasarısı'nı hazırlayarak TBMM'ye gönderdik. Hukuk alanında da AB'ye müktesebat uyumunu sağlamak için çaba sarf ediyoruz.''

Şahin, noterlik mevzuatı açısından AB ülkelerinde birliktelik olmadığını, bu tür toplantılarla noterlerin böylesine bir birlikteliğin sağlanması konularını ele almalarını istedi.

Şahin, toplantıda noterlikte meslek içi eğitim, Türkiye'de tartışılan gayrimenkul satışı konusunda yetki verilmesi, meslekte gençlerin önünün açılması ve mesleğe girme şartlarının değiştirilmesi konularının da ele alınması gerektiğini vurguladı.

Şahin, Türkiye'de uygulanan Ulusal Yargı Ağı Projesi içerisinde noterlerin de yer alması konusunda ciddi bir çalışma yaptıklarını, bu konudaki düzenlemede sona yaklaştıklarını da bildirdi.